Tổ chức quốc phòng hội thảo góp ý dự án về chuyển đổi số

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan trực ban Quốc gia về chuyển đổi số; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu thành viên Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo tập tin.

Hội thảo nhằm mục đích thống nhất về nhận thức, quan điểm, cơ sở học và thực hiện đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế của công việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tham gia. with the Quan Trung ương ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, giải pháp, định hướng chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Qua hội thảo, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nội dung của dự án cho chương trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét; đồng thời, hệ thống các nội dung bảo đảm nhất định khi triển khai đề án nhằm thúc đẩy công việc chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội quân trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được xem video clip ngắn giới thiệu về các kết quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Quốc phòng; nghe Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Tổ trưởng tổ biên soạn đề án trình bày báo cáo đề tài. Qua đó cho thấy, ngày 12-7-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2521 / QĐ-BQP thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên soạn bộ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định định hướng đến năm 2030; giao thức tư lệnh 86 là cơ quan thường xuyên trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án.

Thực hiện quyết định trên, Bộ tư lệnh 86 và Tổ biên soạn tích cực xây dựng đề án với tinh thần trách nhiệm; tổ chức khảo sát thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức khác nhau để thu thập thông tin, tư vấn làm cơ sở xây dựng dự án. Đến nay, Ban soạn thảo họp 1 lần, Tổ biên tập họp 3 lần nhằm triển khai các công việc xây dựng dự án.

Sau khi nghe báo cáo đề tài, các đại biểu dự hội thảo có nhiều ý kiến ​​tham khảo nhằm bổ sung, góp ý hoàn thiện dự án; giới thiệu những kinh nghiệm, cách thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và quá trình chuẩn bị chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, ý kiến ​​của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Huy Dũng đã định hướng, gợi mở nhiều vấn đề mang tính chiến lược, thiết bị, là cơ sở để Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng năng hoàn thiện dự án thảo luận.

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ tư lệnh 86 và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong thời gian ngắn chủ động, tích cực xây dựng đề án, đề cương bảo mật cơ bản; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung phục vụ hội thảo. Đồng chí đánh giá dự án đề tài có cấu trúc, bố cục rõ ràng, một số cơ bản nội dung yêu cầu, nhất là pháp lý phần, tầm nhìn, xây dựng hạ tầng, số ứng dụng, nền the same number of used…. giải pháp phần đã đưa ra được mới nội dung, có high-end thi…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, xây dựng đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban soạn thảo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động lực của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm chất lượng cao nhất. Quá trình xây dựng đề xuất cần tiếp tục bám sát các điểm, đảng chủ, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số; Các đề mục nội dung cần được nhìn thấy và các mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi một số cách toàn diện với lộ trình và có tính năng thi. Cùng với đó, phải tập trung giải quyết các tồn tại trong quân đội để thúc đẩy công việc chuyển đổi số, trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề về hạ tầng, xây dựng số lượng máy chủ quản lý, điều hành và create new space to convert number in the activity when the motor.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao Ban biên tập, Tổ biên tập toàn bộ ý kiến ​​đóng góp của các cơ quan, đơn vị; rà soát chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận tại các hội nghị chuyển đổi số của các ngành để đưa các nội dung vào đề án, sớm hoàn thiện dự án bảo mật tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo Trưởng ban soạn thảo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tin, ảnh: VĂN CHIẾN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *