To the main policy is a help down your Poor

TTH.VN – Đó là nội dung được các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002 / NĐ-CP (NĐ78) địa bàn tỉnh chiều 20/9. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.

Một hội nghị

Tín hiệu chất lượng đã được nâng cấp

N.Đ78 của phủ chính là mốc có tính chất quyết định cho một chính sách tín dụng mô hình (TDCS) xã hội hiệu quả. Cùng với, Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư góp phần quan trọng làm tăng trưởng kinh tế, thực hiện bộ phận và công bằng xã hội.

Tại Thừa Thiên Huế dù gặp khó khăn trong ngân sách nhưng những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị cấp huyện trung tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các ngành Khác chính sách đối tượng trên bàn với số tiền gần 168 tỷ đồng (toàn quốc đứng thứ 41). Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động của Ban đại diện HĐQT và của chi nhánh; thực hiện tốt phương thức ủy quyền qua các tổ chức chính trị – xã hội; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của 141 điểm xã giao dịch và 2.340 tổ tiết kiệm và vốn vay.

Từ 3 chương trình nhận tín hiệu bàn giao ban đầu, đến nay, tỉnh đã triển khai hơn 20 chương trình tín dụng với số dư nợ 3,623 tỷ đồng, với gần 90 ngàn khách hàng còn dư nợ. Debit balance growth speed 16,38% / năm, dư nợ bình quân trên khách hàng đạt trên 40 triệu đồng (toàn quốc là gần 43 triệu đồng). Tín hiệu chất lượng từng bước được nâng lên với tỷ lệ nợ quá hạn 0,05% và quy định nợ là 0,03%, thấp hơn toàn quốc (tỷ lệ nợ quá hạn là 0,23%, nợ khoanh là 0,45 %).

Hoạt động tín hiệu tiếp tục bổ sung hiệu lực cho các chính sách đối tượng trong phát triển kinh tế

Capital TDCS đã đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và chính sách đối tượng tiếp cận vốn TDCS một cách thuận lợi, kịp thời; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các công việc tiêu chuẩn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng tại địa phương

Động lực cho chính sách đối tượng

Thẳng thừa nhận một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện NĐ78 như nguồn vốn TDCS vẫn chưa đáp ứng đầy đủ như yêu cầu của sách đối tượng, nhất là nguồn vốn cho vay để giải quyết công việc. Ngân sách nguồn tài khoản địa phương chuyển sang tỉnh NHCSXH đang chiếm tỷ lệ thấp (4,6%); hoạt động lồng ghép vốn vay TDCS với các hỗ trợ hoạt động khác nhau ở một số kết quả không đạt hiệu quả cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương và cơ sở liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội. Các liên kết xây dựng đề án bổ sung nguồn vốn TDCS xã hội để phát triển du lịch, tạo công việc, duy trì và mở rộng công việc trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu nâng dần tỷ lệ vốn điều lệ cấp ngân hàng địa phương so với nguồn vốn TDCS của tỉnh bằng mức trung bình chung toàn quốc (hiện mới đạt 4,6%, toàn quân bình quân là gần 10%).

Yêu cầu đồng thời, NHCSXH tỉnh cần tranh thủ sự trợ giúp của vốn từ NHCSXH, triển khai kịp thời TDCS chương trình trên địa bàn; tham mưu cấp quyền, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ; chấp nhận cơ chế hoạt động đúng của NHCSXH một cách an toàn và hiệu quả.

Khen thưởng các tập tin, cá nhân xuất sắc trong triển khai N.Đ78

Trên cơ sở kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong triển khai thực hiện NĐ78 của Chính phủ.

Để thực hiện tốt hơn NĐ78 của phủ Chính trong giai đoạn mới và những năm tiếp theo, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được Sau 20 năm thực hiện NĐ78 để triển khai thực hiện hiệu quả TDCS xã hội gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với việc triển khai hiệu quả NĐ78 trong giai đoạn tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt các tín hiệu chính theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ trong 2 năm 2022 và 2023 và triển khai hiệu quả các tín hiệu chương trình, góp phần thực hiện thành công của chương trình quốc gia giai đoạn 2021-2025 (giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả của tổ chức mô hình và đặc thù quản lý phương thức để triển khai đạt hiệu quả cao hơn TDCS xã hội trong giai đoạn tới.

Các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cũng phải thực hiện tốt công việc ủy ​​quyền của NHCSXH; đẩy mạnh biến phổ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDCS xã hội; phối hợp với các chức năng thực hiện có hiệu quả của việc lồng ghép giữa vay vốn NHCSXH với ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề.

This, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể nhân có thành tích trong việc triển khai NĐ78; Tổng giám đốc NHCSXH cũng quyết định khen thưởng cho các tập tin, cá nhân có thành tích trong công việc chỉ đạo và triển khai hoạt động TDCS trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *