Tôn vinh khoa học định thức và công nghệ tiêu biểu

Tại hội nghị tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien- dai-hoa-dat-nuoc / tin-tuc-su-kien /, “Điển hình lao động sáng tạo” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong -nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc / tin-tuc-su-kien /, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” lần thứ II, tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 43 vị trí khoa học và công nghệ tiêu biểu, 35 lao động điển hình, 1 tài năng trẻ khoa học và công nghệ.

Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tài năng trẻ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị các nhà định thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ tiếp theo liên tục phát huy ý chí, tự lực, tự cường, phái nghĩ, sơn, thân tìm, sáng tạo, có nhiều hơn nữa những người giám sát thực hiện, giải quyết vấn đề, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thị Hạnh cũng đề nghị cấp quyền, chính quyền và các đơn vị tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc, đối thoại với ngũ thức, lao động điển hình, tài năng trẻ to listening the private problem; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản hệ thống, bổ sung các cơ chế chính sách nhằm thu hút, trọng dụng, ưu đãi trí thức, chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh…

Time qua, đóng ngũ vị trí, người lao động, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều người đóng góp vào phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. The write to the ping of the labour format, the dictionary of the light to create, resource young about the learning and public art, Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1779 / QĐ-UBND ngày 7/6/2021 về việc tặng bằng khen cho các cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong-nghiep -hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc / tin-tuc-su-kien /, “Điển hình lao động sáng tạo” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi- su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc / tin-tuc-su-kien /, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII. Theo đó, có 5 nhóm tác giả giải thích nhất, 7 nhóm tác giả giải thích, 11 nhóm tác giả giải phóng Ba, 12 nhóm tác giả giải thích. /.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *