Tuyên truyền thông tin – Xây dựng hệ thống chuyển đổi số trong …

Cùng chủ trì Diễn đàn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo thay đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, cả nước có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp. Hầu hết các HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đều được xây dựng phương pháp sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều HTX chủ động tiếp cận như cầu thị trường, thay đổi cơ sở vật chất mới nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất.

IMG_8856 - Copy.JPG

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Theo sát tài liệu kết quả, 83,5% HTX đánh giá công việc chuyển đổi là cần thiết; 18,9% HTX has a plan with the current tool to; 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến.

Nhiều HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng động, khởi động bước đầu thành công qua mô hình HTX mạnh mẽ, chủ động, tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu chuẩn thụ với các HTX cùng loại hoặc khác loại hình theo số chuyển đổi ứng dụng tăng chiều, đặc biệt ứng dụng và sau khi dịch bệnh Covid-19.

Đối với Bình Dương, toàn tỉnh có 218 HTX với 46.934 thành viên, điều kiện vốn 790 Tỷ 651 triệu đồng. Tổng doanh thu đạt 1,216 Tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với thời điểm 31/12/2001; Tổng lợi nhuận 243,2 Tỷ đồng, tăng gấp 11,2 lần so với thời điểm 31/12/2001. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động đạt 10,5 triệu đồng / tháng. Đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm của tỉnh ước đạt khoảng 0,9%, tăng khoảng 85% so với thời điểm 31/12/2001.

Về chế độ, HTX quản lý quản lý, Liên hiệp HTX đạt được sơ đồ, trung cấp là 41,8%; Số lượng bộ quản lý đạt trình độ cao, đại học trở lên là 58,1% và bộ số quản lý có trình độ sau đại học là 0,1%; Bộ quản lý tỷ lệ đã qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt 85%.

Thực hiện chỉ thị số 12 / CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công ty triển khai thi hành Luật HTX năm 2012, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo, ngành địa phương tăng cường phối hợp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông qua các chương trình, kế hoạch như: truyền thông, thông tin phát triển kinh tế tập thể; xúc tiến thương mại đối với HTX; chương trình khuyến mại quốc gia và địa phương; plan to build a new type HTX model; tư vấn chương trình, hỗ trợ phát triển; chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện thí nghiệm mô hình đưa ra cho trẻ em tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp…

TTCPPMCPBKM.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu thực hiện công việc phát triển, không thể làm, không thể đứng ngoài cuộc. Do that, must change new tư duy, bắt đầu từ nhận thức; có tầm nhìn xa, tổng thể; phải đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy thay đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến trình cùng với các khu vực kinh tế khác nhau. Xây dựng được hệ thống chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Movements nhằm mục đích chuyển đổi mô hình kinh tế HTX một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực hỏi sự tham gia, chung tay của cả hệ thống chính trị, HTX và dân tộc.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương khởi động, quyết liệt tổ chức phát triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, xây dựng, hoàn thiện chế độ, tạo khổ hợp lý, thúc đẩy sáng tạo, thay đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, có tầm nhìn dài hạn để kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh và vững bền.

Có hỗ trợ chính sách, thu hút nguồn lực, khoa học công nghệ ứng dụng, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho các khu vực kinh tế tập thể, bảo đảm nhất, đồng bộ như xây dựng các chương trình, chủ đề project, convert number of project to support about skill, the main resources and the team of the fives, help the HTX THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ. UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho tập đoàn có thể phát triển tại địa phương ph …

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *