Vote DAO để bỏ phiếu cho zkSync triển khai zkSync testnet 2.0 trên Aave V3

– Quảng cáo –

To support the data multi string of Aave và mở rộng trải nghiệm cross chain, AAVE đề xuất triển khai Aave V3 sang zkSync 2.0 testnet thay thế cho cộng đồng thông tin qua 1 đợt bỏ phiếu.

Group zkSync sẽ tiến hành snapshot để khởi động Aave V3 trên ZkSync 2.0 testnet và sau đó là một snapshot đợt khác cho mainet (khi các tiêu chí về thanh toán trên DEX và các yêu cầu khác được đáp ứng).

– Quảng cáo –

zkSync 2.0 is a ZK Rollup has EVM tương thích. Lợi ích của zkSync 2.0 là các nhà phát triển đã tạo EVM dApps có thể chuyển sang zkSync 2.0 một cách dễ dàng với gas thấp hơn đáng kể và thực hiện được nhiều giao dịch hơn từng giây mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

zkSync 2.0 is a step to value in the method is open the Layer 2 with the processors and ích lợi đã được chờ đợi từ lâu dành cho các nhà phát triển Ethereum.

zkSync đã triển khai testnet từ tháng 2 năm 2022 và mới đây đã ra mắt phiên bản mainnet với tên gọi Baby Alpha kể từ ngày 28 tháng 10

Các anh em nào nắm giữ AAVE trong ví trước ngày VOTE có thể bỏ phiếu cho đề xuất này. This also can be 1 tiêu chí Airdrop của zkSync khi dự án phát mã thông báo.

To process VOTE, anh em into LIÊN KẾT → Kết nối ví Metamask → chọn YAY và xác nhận trên ví là xong.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *