Hoàn thành hải quan số, tạo nền tảng cho hải quan thông minh

(TBTCO) – Theo ông Lương Khánh Thiết – Phó Vụ trưởng, Phó trưởng ban phụ trách Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan), từ nay đến năm 2025, ngành Hải quan đã set up mục tiêu và phát triển Hải quan quan Việt Nam hiện đại, cơ bản hoàn thành hải quan số theo định hướng chính phủ số, tạo nền tảng xây dựng hải quan thông minh.

Cải cách, hiện đại hóa hải quan: Cuối cùng là tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp

PV: Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký quyết định số 1855 / QĐ-BTC ban hành “Kế hoạch cải tiến, phát triển và hiện đại hóa từ Hải quan đến năm 2025”. Trong kế hoạch này, Hải quan Việt Nam đặt mục tiêu gì trong thời gian tới, thưa ông?

Anh Lương Khánh Thiết: Trong bản kế hoạch, chúng tôi đã đặt tiêu điểm đến năm 2025, cơ bản hoàn thành hải quan số theo định hướng chính phủ số, tạo nền tảng xây dựng hải quan thông minh.

Hoàn thành hải quan số, tạo nền tảng cho hải quan thông minh
Anh Lương Khánh Thiết

This item is built on the base system is going to the perfect system can to management home water about Hải quan. đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nhà quản lý nước về hải quan gắn với cải cách, thay đổi mới hoạt động nghiệp vụ hải quan trong việc thực hiện hải quan số, tự động hóa thực hiện thủ tục chính trên một chế độ the national family, basic a ASEAN and fixing how to active check in the password…

Tất cả đều hướng tới cuối đích là tạo ra lợi ích cho hoạt động thương mại, du lịch và vận hành hợp pháp qua biên giới; create input environment output minh bạch, public by; thực hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

PV: The chắc chắn mục tiêu sẽ được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu được “đếm, định lượng” rõ ràng. Xin ông chia sẻ về những điều này chỉ?

Anh Lương Khánh Thiết: Đúng vậy, để đạt được tổng quát mục tiêu trong kế hoạch, chúng tôi đã thiết lập các công cụ chỉ tiêu có thể phù hợp với từng lĩnh vực công việc để có tiêu chí phấn đấu, công cụ có thể đến năm 2025.

Trong đó, với nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Hải quan, xây dựng hải quan số hướng đến hải quan thông minh, Hải quan Việt Nam phấn đấu hoàn thành tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin trả lời yêu cầu dịch vụ hải quan thực hiện hải quan số; 95% các chứng từ hải quan thuộc hồ sơ được chuyển sang điện tử dữ liệu dạng, tiến tới số hóa; 90% hồ sơ dịch vụ số được xử lý trực tuyến; 100% controller is as a high to use the high end cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp và được thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, đồng thời được tích hợp lên Cổng dịch dịch vụ quốc gia; 100% công ty được gắn kết danh sách trong công việc xử lý, 90% công việc hồ sơ tại Tổng cục Hải quan được xử lý trên mạng môi trường (trừ công việc hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% the report report is done on system …

Hoàn thành hải quan số, tạo nền tảng cho hải quan thông minh

Việc nộp chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Ảnh: Xuân Bắc

Đối với nhiệm vụ cải tiến, hiện đại hóa hoạt động của hải quan, phấn đấu tỷ lệ thực hiện công việc hải quan phải kiểm tra hồ sơ không quá 33%, tỷ lệ kiểm tra hàng hóa không quá 4,5 %; 100% hình ảnh giám sát bằng camera tại các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan được kết nối về trung tâm xử lý tập tin của hải quan; 100% the a password of the international system on the development system Tiếp theo nhận và xử lý thông tin khai báo trước khi hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới; 100% các cửa khẩu, xếp, kho, bãi đáp ứng điều kiện được triển khai.

Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động để quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan bằng phương thức điện tử; cắt giảm ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hải quan đang có hiệu lực thi hành,…

Bên cạnh đó, ngành Hải quan đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành nội luật hóa toàn bộ các quốc gia cam kết trong lĩnh vực hải quan; ký kết tối thiểu tối thiểu 2 điều ước quốc tế về hải quan với các đối tác nước, 1 thoả thuận công nhận lẫn nhau Ưu tiên cho hải quan các nước; 100% nội dung liên quan đến mức tuân thủ pháp luật được công khai, tra cứu trên hệ thống; 90% dân cư và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục hoạt động chính của cơ quan hải quan.

PV: Được biết, có thể hoàn thành mục tiêu, đặc biệt là các công cụ chỉ tiêu như ông vừa nêu, kế hoạch chỉ rõ những giải pháp cần triển khai thực hiện. Trong đó có cả giải pháp về chế độ; về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; about ro risk management; kiểm tra hải quan; kiểm tra sau thông tin quan; tax manager; công nghệ thông tin, công nghệ số và cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN,… Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất vẫn là tổ chức máy, nguồn nhân lực và đào tạo. Xin anh ấy chia đôi điều khiển về this giải pháp nhóm được không?

Anh Lương Khánh Thiết: Trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi sẽ tập trung vào công việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hải quan để phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Hải quan, thực hiện hải quan, hải quan thông minh và yêu cầu của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030.

Cùng với đó là triển khai Hệ thống quản lý hệ thống Trung tâm Tài chính bảo đảm phù hợp với yêu cầu của ngành; hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong ngành Hải quan; phát triển và bổ sung nguồn lực làm chủ các công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực quản lý và các nhà quản lý nghiệp vụ đảm bảo thực hiện quản lý và triển khai hải quan số hiệu quả, hướng tới hải quan thông minh.

Đặc biệt sẽ toàn bộ sự kiện, bổ sung nguồn nhân lực kiểm tra hải quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra an toàn thực phẩm, theo quyết định số 38 / QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải tiến cách kiểm tra chất lượng mô hình, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhập khẩu hàng hóa; đẩy mạnh công nghệ thông tin ứng dụng, hiện đại thiết bị trang để tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung trực tuyến dưới hình thức; triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí làm việc đối với 8 lĩnh vực của dịch vụ chính đáp ứng yêu cầu triển khai và quản lý hải quan trong môi trường số.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, một số công việc quan trọng cũng sẽ được triển khai như đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hải quan và đội ngũ chuyên gia cấp tổng cục, cấp hải quan ; tập trung đào tạo nguồn nhân lực về liên quan kiến ​​thức đến hoạt động chuyên ngành quản lý tại cửa khẩu; tăng cường đào tạo các liên quan kiến ​​thức đến quản lý trong môi trường số, làm chủ công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đảm bảo nguồn nhân lực quản lý hải quan số, hải quan thông minh.

Đặc biệt là sẽ tăng cường hợp tác và hội nghị quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; thúc tác dụng đào tạo, bồi dưỡng song phương; tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tham gia cập nhật kiến ​​thức, chính sách, đặc điểm hải quan pháp luật là các đại lý làm thủ tục hải quan.

PV: Xin cảm ơn ông!

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *