A16z dẫn đầu vòng tài trợ 15 triệu đô la cho Game Studio Roboto Games

– Quảng cáo –

Tài nguyên hỗ trợ sẽ được sử dụng để xây dựng trò chơi and tuyển dụng nhiều vị tríbao gồm nghệ sĩ và nhà tiếp thị.

Những khoản tham gia khác bao gồm Ancient8, Animoca Brands, Gumi Cryptos Capital, Harrison Metal Capital, Makers Fund, Merit Circle, Transcend và một số nhà đầu tư thiên thần.

Tổng số tiền gọi vốn hiện tại 19,5 triệu đô labao gồm cả hạt giống năm 2019.

Năm 2007, nhóm sau Roboto Games đã tạo ZipZapChơitạo ra 20 trò chơi trên mạng xã hội Facebook và nền tảng UGC với hơn 200.000 trò chơi trên đó.

Họ đã bán công ty cho PopCap vài tháng trước khi Electronic Arts mua lại PopCap vào tháng 7 năm 2011.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *