Áp dụng công nghệ thông tin, nâng chất lượng công việc quản lý dân cư

Theo UBND quận Thanh Xuân, thời gian qua, Ban Chỉ đạo quận 06 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên kết chặt chẽ với lực lượng công an tổ chức triển khai dự án quản lý dân cư. cư xá. Qua đó, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính thức trong tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư thành hệ thống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cùng với đó, tăng cường, chú trọng công tác truyền thông, vận hành cho các cơ quan, tổ chức và quần thể chúng tôi Nhân dân hiểu được mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính toán thiết bị xây dựng CSDLQG về dân cư xá; quyền và trách nhiệm trong xây dựng tổ chức. Qua đó, tạo sự hợp nhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quan công an và sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư, nhất là công việc cung cấp dịch vụ và xác thực dân cư thông tin để cập nhật vào hệ thống.

S & aacute; ng 6/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh P & ocirc; n, Đội Quản l & yacute;  h & agrave; nh ch & iacute; nh về thứ tự x & atilde;  hội (C & ocirc; ng an quận Thanh Xu & acirc; n) phối hợp với C & ocirc; ng an phường Thanh Xu & acirc; n Nam thực hiện CCCD lắp ch & iacute; p cho b & agrave;  L & ecirc;  Thị Bờ
Sáng 6/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đội Quản lý điều hành chính về xã hội (Công an quận Thanh Xuân) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Nam hiện cấp CCCD lắp ghép cho bà Lê Thị Bờ

Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến, quán rượu cho bộ phận, công chức, viên chức, người lao động và bộ chiến công về Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và CSDLQG về dân cư, tất yếu áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công việc quản lý. Chú trọng tăng cường lực lượng cho cơ sở cấp, bảo đảm về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin để vận hành và khai thác có hiệu quả án CSDLQG về dân cư khi đưa vào sử dụng.

Về việc triển khai ứng dụng dân cư dữ liệu, định danh và xác thực điện tử máy chủ 5 nhóm tiện ích, đối với máy chủ nhóm phát triển dân số, cơ quan công an đã cấp CCCD thẻ và định danh điện tử cho công ty trên toàn quốc; Priority the level of the power account for 3 group. Trong đó, nhóm ưu tiên số 1 bao gồm học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT quốc gia (Công dân sinh năm 2004 và 2007), trường hợp cấp 78. Ưu tiên nhóm 2 là chính sách đối tượng (Người nghèo và cận nghèo, người có công và người được hưởng theo Nghị quyết 11), đã cấp 69 trường hợp.

Time to, quận tiếp tục đôn đốc công ty duy trì cơ sở hạ tầng và cập nhật đầy đủ thông tin dân sự vào hệ thống CSDLQG về dân cư, bảo mật “đúng, đủ, sạch, sống”. Tiếp tục tổ chức các CCCD điểm cấp, định danh sách điện tử trên địa bàn quận để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn kết, định danh sách điện tử cho các nhân viên cấp thuộc tính trên địa bàn quận…

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *