Bản tin Thể thao NTV – 29/09/2022 – Truyền hình Nghệ An