Các hãng xe công nghệ bị nhắc nhở

Văn bản do ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký gửi các doanh nghiệp (DN) vận tải xe công nghệ, trong đó có Cty TNHH Grab; Cty cổ phần Be Group; Cty TNHH Gojek Việt Nam; Cty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); CTCP FastGo Việt Nam và các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe hai bánh) cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch vụ COVID-19, nên thực hiện báo cáo chế độ của các đơn vị. is not full.

Theo Sở GTVT Hà Nội, hiện tại, hoạt động vận tải dần dần khôi phục trở lại, do đó để có máy chủ quản lý dữ liệu, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết thúc kết nối vận tải (ứng dụng gọi xe dưới 9 chỗ, xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách) trên địa bàn thành phố phối hợp cung cấp các cơ bản nội dung về quá trình hoạt động.

Cụ thể, đối với đồng xe dưới 9 chỗ: Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo mẫu gửi kèm, trong đó có thể hiện thông tin: đơn vị vận chuyển tên, giấy phép số, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, số lượng xe thực hiện trong tháng.

Đối với xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận chuyển theo biểu mẫu, trong đó nêu rõ các thông tin: số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển…

Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ tháng 9, báo cáo thời gian định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về cơ sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng. /.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *