Cần hiểu đúng việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với chức năng, viên chức

Time qua, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, các Bộ liên tục ban hành các tư vấn mới về công việc tiêu chuẩn, thành viên theo hướng bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Có thể được ví như giáo viên; công cụ hành chính, văn thư; công chức thi hành dân sự; viên chức y tế…

Những tư vấn trên được sự đồng tình của công việc, thành viên, giúp cắt giảm thủ tục, giấy tờ không cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một bộ phận không nhỏ câu hỏi, việc bỏ chứng chỉ có làm giảm chất lượng đội ngũ chức năng, viên chức hay không. By quy định mới rất chung chung “có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với chức năng”.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế vừa qua đã ban hành văn bản số 5032 hướng dẫn, giải thích rõ ràng về việc đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ trong công việc bổ nhiệm danh nghề nghiệp với đối tượng là một chức năng y tế.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 115/2020 / NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức “Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học quy định mà phù hợp với yêu cầu của dự tuyển dụng vị trí thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ”.

Theo đó, viên chức có chuẩn chuyên môn xuất hiện đầu tiên về ngoại ngữ, tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Như vậy, việc bổ nhiệm vào danh mục nghề nghiệp của ngành y tế không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhưng vẫn phải có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí làm việc (new quy định).

Việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí làm việc được thực hiện thông qua các kỳ tuyển dụng hoặc thi thăng hạng chức năng nghề nghiệp (có nội dung thi về ngoại ngữ, tin học) .

Các kỳ thi tuyển hoặc thăng hạng chức năng sẽ đánh giá kỹ năng ngoại ngữ, tin học qua các bài thi trắc nghiệm hoặc thông qua các văn bản, chứng chỉ của chức năng (do cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xét tuyển, kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định).

Như vậy có thể thấy, năng lực của ngũ công chức, viên chức vẫn được bảo đảm thông qua đầu thông tin, dù được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, học tập.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *