Việt Nam thành công ứng dụng nghệ thuật sinh học để chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh

(SHTT) – Vừa qua, nhóm các nhà khoa học do GS.TS Dương Tấn Nhựt từ Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên bắt đầu công bố các nghiên cứu quan trọng trong công việc cải tạo giống cây Ngọc Linh tại Việt Nam . This also is the first of the firsts of select the same tree sâm Ngọc Linh on the world.

Header Group of GS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên đã có kinh nghiệm gần 30 năm nghiên cứu trong lĩnh vực lựa chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Gần đây, nghiên cứu nhóm đã công bố trên 02 tạp chí ISI uy tín (Q1) liên quan đến việc tạo ra cây sâm Ngọc Linh chuyển gen và tạo cây sâm Ngọc Linh tứ bội. Kết quả từ nghiên cứu này là một bước tiến của khoa học quan trọng trong công việc cải thiện giống cây trồng Ngọc Linh tại Việt Nam. This is the first headers on the world select to create same tree sâm Ngọc Linh.

sam ngo linh 1

PGS. TS Dương Tấn Nhựt kiểm tra quá trình sinh trưởng và phát triển sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy tại phòng thí nghiệm của Viện sinh học Tây Nguyên

Sâm Ngọc Linh được xem là một loại rượu “Quốc Bảo” của Việt Nam với hơn 100 loại saponin hợp chất đã được xác định. Hầu hết giống cây sâm Ngọc Linh được gieo trồng hiện nay là giống nguyên bản với lượng nhiễm sắc thể nhị bội (2n = 2x = 24). Giống cây trồng đa bội được biết đến có chứa số lượng chất lượng di chuyển tăng lên gấp “số bội lần” giống bội nhị nguyên bản, do đó đa bội thường cho năng suất cao hơn nhị phân cây. Trong nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae (Q1, ISI uy tín https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111254), nghiên cứu nhóm của GS.TS. Dương Tấn Nhựt đã thành công trong việc tạo ra cây Ngọc Linh tứ bội (2n = 4x = 48) thông qua phương pháp xử lý đa bội bằng tác động ức chế bào chế colchicine.

duogntannhut.1

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng được tạo ra thành công cây sâm Ngọc Linh từ chuyển gen Ri T-DNA gồm rolA, rolB, rolC và aux1 thông qua phương pháp phát vô tính trong ống nghiệm và bổ sung nano sắt vào môi trường Trường nuôi cấy chất lượng của cây giống sâm Ngọc Linh trước khi chuyển sang trồng và nuôi dưỡng trong vườn. Với nội dung trên, nhóm tác giả đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Tế bào thực vật, Văn hóa mô và cơ quan (Q1, ISI uy tín https://doi.org/10.1007/s11240-022-02355-9) .

duogntannhut.2

This is the first first style on the world in the application of the skill of the art sinh học và công nghệ nano trong công việc lựa chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh và cũng là một số kết quả của nhóm nghiên cứu xuất sắc. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Được biết, GS.TS Dương Tấn Nhựt, sinh năm 1967 tại Ninh Hòa – Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 1991. Ông bảo vệ Thạc sĩ năm 1999 và Tiến sĩ năm 2002 ngành Công nghệ Sinh học Thực vật tại Nhật Bản Bản (năm 35 tuổi). Làm Phân Viện phó Phân Viện Sinh học tại Đà Lạt (nay là Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên) năm 2002, được phong Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2018.

Ông công bố hàng hóa bài báo khoa học trong nước và quốc tế, hướng dẫn trên vô số sinh viên Là nghiên cứu sinh, sinh viên Cao học, sinh viên Đại học.

Những sinh viên triển vọng, thường được ông giúp đỡ để học bổng Tiến sĩ bảo vệ ở nước ngoài.

Gắn bó với Đà Lạt, GS. TS Dương Tấn Nhựt là người mang thương hiệu “Hoa Đà Lạt” vang xa. Ông nghiên cứu và nhân giống thành công nhiều giống hoa từ kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, giúp Đà Lạt – Lâm Đồng chủ động giống cây. Bằng tâm đóng góp cho KHCN địa phương đi xa hơn, ông là người góp phần đưa hoa Đà Lạt ra thế giới khi tham gia cố vấn, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, con người … cho các công ty, doanh nghiệp nghiệp xuất khẩu.

Khoa học nghiên cứu Thầm, GS. TS Dương Tấn Nhựt là người đóng góp rất lớn cho sự phát triển KHCN của Đà Lạt – Lâm Đồng. Về nước 17 năm, ông chủ nhiệm hơn 15 đề tài, trong đó, phải kể đến đề tài Nghiên cứu về Ngọc linh. Ông được thế giới biết thông qua việc xây dựng được quy trình nhân giống thành công Ngọc linh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, góp phần tạo ra giống cây quý hiếm. Show, anh ấy đang tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn thực sự của Ngọc linh, để loại dược liệu quý này có thể phát triển ở nhiều nơi có khí hậu tương đồng chứ không chỉ ở riêng Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Ngãi.

Khánh An

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *