Cần huy động nguồn lớn hơn cho khoa học công nghệ

Chia sẻ thông tin về chính sách tài chính để phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, đối với nguồn lực của nhà sách nước đầu tư cho khoa học công nghệ: Trong 5 năm vừa qua, chúng ta đầu tư khoảng 82,700 Tỷ lệ cho lĩnh vực khoa học công nghệ, trên 2,1 lần so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, công việc huy động nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế, trong đó có tất cả các nguồn lực xã hội hóa, mới tập trung vào nguồn ngân sách nhà nước cũng như nguồn lực của một số doanh nghiệp, but some other source as the source of the headlines in and out of water, but limited.

Trong thời gian tới, cần huy động tổng lực nguồn hơn, có hướng huy động nguồn từ trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực khoa học công nghệ và các sản phẩm khoa học công nghệ.

Thứ hai là đối với thuế chính sách, thuế chính sách của chúng ta áp dụng chung cho tất cả các thành phần và lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, thì cơ bản chúng ta đã ưu tiên giảm thuế ở mức cao nhất đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, kể cả thuế xuất nhập khẩu, về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Và trong chiến lược thuế đến năm 2030, chúng ta tiếp tục được ưu tiên đối với lĩnh vực khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. Ảnh: VGP

Thứ ba là đối với quỹ phát triển khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Thông tư và xin ý kiến ​​của các bộ, ngành để hướng dẫn thành lập, huy động nguồn lực từ các quỹ phát triển khai công nghệ học tập của các doanh nghiệp.

Tư vấn là đối với giao diện chính sách kết quả nghiên cứu khoa học, ở đây có một số mắc kẹt trong công ty Luật Tài chính hướng dẫn cũng như chồng chéo giữa Luật Tài sản và Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính chính cũng sửa đổi Nghị định 70 hướng dẫn Luật tài sản, theo hướng dẫn sẽ không hoàn lại tiền ngân sách nhà nước đã tư vấn cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học công nghệ, để phục hồi service chuyển các sản phẩm khoa học công nghệ. Nếu chúng tôi sửa đổi theo hướng này sẽ khuyến khích trong việc chuyển đổi các sản phẩm khoa học công nghệ.

Thứ năm về giá công nghệ, đây là tạp chí vấn đề, Bộ Tài chính đã đưa ra và từng bước đưa ra chuẩn mực quốc tế về việc định giá trong định giá của Việt Nam. Tuy nhiên về định giá, đặc biệt là định giá tài sản vô hình là rất khó khăn và sản phẩm khoa học công nghệ là những tài sản vô hình. Mặc dù chúng ta có những chuẩn mực thông thường và quan trọng là phải có chính sách để bảo vệ các tổ chức cá nhân và khuyến khích trong việc thực hiện chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.

Bảo Lâm

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *