Cao số Solana NFT tăng lên sau khi được hỗ trợ OpenSea

– Quảng cáo –

Doanh số bán NFT của Solana đã tăng hơn 60% trong 24 giờ tính đến sáng nay sau khi thị trường hàng đầu OpenSea bổ sung hỗ trợ cho mạng vào giữa tuần trước.

Doanh số bán hàng của Solana NFT đã vượt qua 8 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ qua, theo CryptoSlam .

– Quảng cáo –

DeGods, SOLgods và Astrals is a in the most of the set of Solana phổ biến nhất trên OpenSea, đạt được số lượng bán hàng gần đây 2 triệu đô la mỹ.

OpenSea đã được xác nhận hỗ trợ cho Solana NFT vào cuối tháng trước, làm cho giá của đồng SOL tăng 30% in the next day, up the high end in the three month is 143 đô la mỹ.

Từ đó, SOL đã giảm xuống, hiện tại còn 103 đô la.

Ethereum vẫn là mạng lưới NFT đầu doanh số với gần giao dịch 50 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ qua, giảm 15% so với khoảng thời gian 24 giờ trước đó.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *