Chuyển đổi số – Động lực cho khu vực hợp tác xã phát triển | Công nghệ

Chuyen doi so - Dong luc de khu vuc hop tac xa phat trien hinh anh 1Mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao cấp tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị / TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, bộ chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ và sử dụng cơ sở dữ liệu thay đổi mô hình kinh doanh, nhằm mục đích giảm chi phí, tiếp theo tối đa khách hàng, tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích cho thành viên hợp tác xã.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, thời gian qua, nhiều cộng tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã sử dụng các ứng dụng nền tảng, công nghệ thông tin, phần mềm quản lý dữ liệu bằng các tập tin máy tính có định dạng, trao đổi thông tin, đầu hoạt động quản trị thành, đầu ra, …; truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm; sử dụng điện tử hóa trong hoạt động thanh toán.

Thống kê cho thấy có tới 65% tác giả số được khảo sát vào tháng 6/2022 do Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh thực hiện đã sử dụng công nghệ ở mức khác nhau để quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiệp.

[Các hợp tác xã phải chủ động chuyển đổi số để tồn tại và phát triển]

Cùng với đó, nhiều hợp tác xã, xã liên hiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công ty và dịch vụ ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả do Bộ điều khiển có chế độ, sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới, liên kết giá trị chuỗi kết hợp và được Nhà nước, tổ chức ở trong, hỗ trợ nước ngoài.

Ngoài ra, các tác vụ nông nghiệp, công ty và tiểu thủ công nghệ áp dụng công nghệ cao như nhỏ giọt, lò sấy, chế biến càphê ướt cũng như sản phẩm xuất ra có OCOP thương hiệu (Chương trình Mỗi xã a product), owner, GlobalGap.

Đặc biệt, hầu hết các sản phẩm được tiêu thụ thông qua thương mại điện tử Facebook, Zalo, Fanpage, Group, Shopee, Sendo, Tiki, Voso, Postmart hay cửa hàng bán hàng điện tử của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều người hợp tác xã vận tải đầu tư thiết bị, phần mềm để quản lý trình điều hành, khách hàng và đơn hàng hóa, tích hợp thanh toán tự động không dừng.

Hơn nữa, công ty thương mại đầu tư mở rộng kho và cửa hàng, thiết bị ứng dụng phần mềm bán hàng, quản lý nhập, xuất hàng hóa; Ngân hàng Hợp tác xã và các nhân viên tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng chỉ thực hiện chuyển đổi số thay đổi hoạt động so với hệ thống quản trị phương thức; nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Không phải thế nào, các tác giả qua đó đều có tiến trình về nhận thức chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư thiết bị hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin đầu vào, đầu ra, giảm thời gian tìm kiếm thông tin trên nền tảng số, tiết kiệm không gian lưu trữ và chi phí quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc.

Khảo sát đến cuối tháng 6/2022 do Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh thực hiện, có 83,5% số hiệu của xãđược khảo sát cho rằng công việc chuyển đổi số là cần thiết, 18,9% hợp tác xã đã có kế hoạch hoạch chuyển đổi số, 68% hợp tác xã sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, quá trình chuyển đổi số của các tác giả, các hiệp hội liên kết diễn ra chậm; theo dõi khảo sát của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, xã hội hợp số khoảng 50% được khảo sát không có định hướng và chuyển đổi kế hoạch.

Nhiều công cụ quản lý ở nhiều hợp tác xã không quyết tâm, không tuyên truyền, lan tỏa ra thành viên về lợi ích của bộ chuyển đổi là nhu cầu tất yếu, mang lại hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

The same, the base under the time information of the big section of the under level, Lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số; nhiều cộng tác xã chưa làm việc trụ sở.

Đáng lưu ý, Quản lý bộ phận và nhân lực của hợp tác xã hiểu và thực thi kỹ năng số còn hạn chế như cơ sở dữ liệu xây dựng kỹ năng, kỹ năng sử dụng thiết bị, tìm kiếm, đánh giá và quản lý value information on device, using the software in too processors, media information through website, các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, thương mại điện tử; kỹ năng thanh toán điện tử …

Chuyen doi so - Dong luc de khu vuc hop tac xa phat trien hinh anh 2Sử dụng hệ thống điều khiển nhỏ giọt từ xa bằng điện thoại thông minh để lấy nước cho dưa leo bé. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều / TTXVN)

Other face, the application of software features is not be important; digital tech application in search, parsing and the field project but many limited; thanh toán điện tử

Ngoài ra, công tác dữ liệu hóa số của xã hội lớn phần, xã liên kết ở mức độ thấp như số hóa thông tin, tài liệu, chứng từ, sổ sách và không có khả năng chuyển đổi các sản phẩm quản lý hoạt động xuất, kinh doanh lên không gian mạng, từ hệ thống môi trường chuyển sang số môi trường để chuyển đổi mô hình hoạt động dựa trên công nghệ số, số liệu.

Lý giải nguyên nhân của trạng thái này, ông Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ, hiện nay, tỷ lệ hợp tác xã lớn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình truyền thông hình, chưa được thấy như cầu cấp về số chuyển đổi.

Hơn nữa, nhận thức của bộ quản trị và thành viên của nhiều tác giả về chuyển đổi số hạn chế; Thiếu nguồn lực và cơ bản điều kiện để chuyển đổi số như hạ tầng thông tin, tài chính và nhân lực có kỹ năng chuyển đổi số.

Other surface, Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” dụng và thụ hưởng chính sách là cộng tác xã, liên kết xã hợp tác.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công ty và dịch vụ trên phạm vi toàn quốc và địa phương chưa được đồng bộ thu thập và chưa được khai báo để hợp tác xã, hiệp hội xã tiếp cận và sử dụng.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu và hoạt động phát triển của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Do đó, Liên minh Hợp tác xã đề nghị cần chế độ phục hồi chức năng tại Nghị quyết số 20-NQ / TW 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Cụ thể, hỗ trợ các tổ chức kinh tế có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể trên toàn quốc phạm vi, có quy định cụ thể can for the group of kinh tế tế bào có thể tiếp cận, thụ hưởng các nguồn hỗ trợ chuyển đổi số.

Cùng đó, xây dựng và tạo điều kiện cho các xã hội, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận và sử dụng cơ sở dữ liệu của ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế xã hội để xây dựng, áp dụng các ứng dụng convert số server sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, ban điều hành về chuyển đổi số cho hợp tác xã theo ngành, lĩnh vực mà các bộ, ngành, địa phương quản lý trên cơ sở đã được thực hiện phân tích tại Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ số, kinh tế số và chuyển đổi số cho cộng tác xã, xã liên kết và thành viên; đào tạo, huấn luyện về công nghệ thông tin; kiến thức và chuyển đổi số kỹ thuật.

Other mặt, giải pháp chuyển đổi số với xã hợp tác; convert server device support; hỗ trợ nhân lực lao động trẻ có chuyên môn về công việc có thời hạn tại xã hội …

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng kiến ​​nghị các cơ quan chức năng bổ sung, xã liên kết là đơn vị tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 1320 / QĐ-TTg ngày 8/10 / 2019 of Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Other surface, built, public statement and the works of the quy hoạch có thể xâu chuỗi giá trị đối với các sản phẩm của nông nghiệp chủ lực quốc gia, cấp tỉnh, gắn kết với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.

Hơn nữa, ban hành chính sách để huy động các nguồn hỗ trợ cho các thành phần kinh tế trong các sản xuất giá trị string như tiền thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tín dụng, thuế, bảo hiểm cây trồng và vật nuôi, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất và thông tin, truy xuất root source, built-in thương hiệu …

Đặc biệt, các đơn vị chức năng cần xem xét, cấp bổ sung điều kiện vốn để ký quỹ hỗ trợ phát triển xã Việt Nam và ký quỹ hỗ trợ phát triển xã hội cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2021 / NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển, để có nguồn vốn cho vay hỗ trợ tác giả thực hiện chuyển đổi số, mở wide quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.

Uyên Hương (TTXVN / Vietnam +)

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *