Coin98 Labs trình làng stablecoin Coin98 Dollar (CUSD)

– Quảng cáo –

Coin98 Labs trình làng stablecoin Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD là stablecoin được hỗ trợ hoàn toàn, với mục tiêu đáp ứng được yêu cầu thanh khoản trong trường DeFi, theo Coin98 Insights.

New here, status of Coin98 vừa chào đón thêm thành viên mới đó là Coin98 Dollar (CUSD). This is stablecoin phi tập trung (stablecoin được hỗ trợ hoàn toàn) được phát triển bởi đội ngũ Coin98.

– Quảng cáo –

Coin98 Dollar (CUSD) là một stablecoin được chốt bằng USD liên quan đến các stablecoin khác như USDC, USDT và BUSD, cung cấp các chuỗi thanh toán chéo cho tất cả các chuỗi. CUSD sẽ được ra mắt trên ba hệ thống sinh lớn bao gồm: Ethereum, Chuỗi BNB and Solana.

Với công cụ chuyển đổi tỷ lệ 1: 1, công việc chuyển đổi các stablecoin khác sang CUSD sẽ không tốn phí.

CUSD được tuyệt đối an toàn và được hỗ trợ bởi các dự án tài chính. Faker kiểm tra hợp đồng CUSD là công ty khai báo.

CUSD được phát triển để trở thành “huyết mạch” của hệ thống sinh thái Coin98, mang đến một phong trào quản lý hệ thống xuyên chuỗi nhất định, liền mạch cho các cơ sở hạ tầng hiện tại và đang tiếp cận.

Theo Coin98 Insights cho biết “CUSD sẽ trở thành stablecoin chính trong sản phẩm hiện tại và tương lai của Coin98. Hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối giúp luân chuyển tiền tệ giữa các tính năng, sản phẩm trong hệ sinh thái Coin98 và mở rộng hơn tới các mảng DeFi khác trong tương lai ”.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *