Cử tri chưa công bố đề án chuyển đổi Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Vừa qua, cử tri huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội có kiến ​​nghị về việc cần những người giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư các dự án vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm tránh lãng phí tài chính đai đất và thực thi tốt hơn công ty quản lý nhà nước về đất đai, tư vấn xây dựng tại địa phương.

Trả lời kiến ​​nghị trên cử tri, UBND thành phố Hà Nội cho biết ngày 05/12/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4357 / UBND-KH & ĐT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ đề xuất chủ chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Ngày 08/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50 / NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Hà Nội hoàn thành thành đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Thành phố quản lý, trình thẩm quyền xem xét, quyết định thành Quý II / năm 2022.

Tuy nhiên, theo cử tri Nguyễn Văn Ngãi, trú tại Thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, ông cũng như các hộ dân ở đây vẫn chưa được ghép hoặc nhận thông báo về chủ đề chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Thành phố Hà Nội.

Cũng theo ông Ngãi, gia đình ông mặc dù đã được kiểm tra tài sản trên đất từ ​​năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được bù lại các giải phóng mặt bằng.

“Hiện, vấn đề an ninh thứ tự nhanh chóng không được bảo đảm, do đó người dân rất mong muốn thành phố Hà Nội cũng như các cấp cao hơn sớm quan tâm, đưa ra dự án tiến độ cho những ý kiến ​​của người dân sớm được giải quyết “, ông Ngãi cho biết.

Về tiến độ khai thác Khu công nghệ cao Hòa Lạc, theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 11/2021, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cũng như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 99 với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 99,053 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Khu công nghệ cao Hòa Lạc, vào đầu năm 2022, cử tri thành phố Hà Nội cũng có ý kiến ​​đến Bộ Khoa học và Công nghệ về Nghiên cứu sinh ban hành chính sách Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư tư vấn trong và nước ngoài đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Lời đề nghị của cử tri, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết kiểm tra đề xuất, đề xuất các bộ, hỗ trợ bổ sung liên quan đến một số ưu đãi chính sách Ưu tiên về vốn đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, ưu tiên chính sách Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao trong quá trình sửa đổi các Luật về đầu tư, thuế, đất đai … và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với việc triển khai các khu Công nghệ cao nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng.

Không chỉ đề nghị tới UBND thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, cử tri thành phố mới đây cũng đề nghị với Chính phủ về đề nghị tiếp tục quan tâm đến đầu tư nguồn lực để thúc đẩy tiến độ thực hiện nhanh chóng các dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 3864 / VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến ​​nghị của cử tri thành phố Hà Nội, Bộ KH & ĐT cho biết trong kế hoạch đầu tư công trình trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phủ chính được ưu tiên bố trí đủ vốn theo yêu cầu là 2.367 Tỷ đồng để hoàn thành công việc giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích Khu công nghệ cao Hòa Lạc Theo quy hoạch và xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật thiết bị yếu tố trở lại của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch cũng tư vấn đề cử tri tiếp tục kiến ​​nghị của Ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm có biện pháp tích cực thúc đẩy giải ngân công việc giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *