Diễn đàn nghệ thuật và năng lượng Việt Nam năm 2022

Sử dụng tính năng tiết kiệm và hiệu quả về lượng năng lượng cần đặt lên đầu hàng

Diễn đàn có chủ đề “Giải pháp tiết kiệm năng lượng bảo đảm chắc chắn một lượng an ninh trong tiền cảnh” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương, Nhà nước về người Việt Nam ở bên ngoài – Bộ tổ chức ngoại giao.

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022 với sự bảo trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng

Diễn đàn nghệ thuật và năng lượng Việt Nam năm 2022
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại diễn đàn

Việt Nam là quốc gia xếp thứ sáu trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, đồng thời có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm lớn.

Theo báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2021 đã nêu, nước ta có nhiều khả năng chuyển đổi màu xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon bằng không vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. cam kết tại hội nghị lần thứ 26 bên tham gia khung công ước của Liên hợp quốc về hậu cảnh biến đổi (COP26).

Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp phòng chống phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả about the main document and transfer of the works, in that there are doing the basics in the Agreement on Paris, to get a light up by not to the year 2050.

Trên thế giới, các cuộc chiến tranh, trạng thái ban đầu về khí hậu diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, các tác động của hiện tượng lên, nước biển, cháy rừng, lạm dụng ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, lương, nguồn nước, đến công ty phát triển, thậm chí có nguy cơ đe dọa sự tồn tại của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư.

Tại báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2022, Ngân hàng thế giới nhận định sau hơn 2 năm đại dịch, cùng tác động lan tỏa kinh tế từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, hoạt động toàn cầu giảm mạnh , dự kiến ​​chỉ đạt 2,9% năm 2022, một trong những lý do là giá trị năng lượng ngày một tăng, tình trạng thiếu hụt và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đã xuất hiện trong toàn bộ giá trị chuỗi, hướng dẫn to sản xuất đình trệ và giá sản xuất tăng lên.

Trong tiền bối cảnh trong nước và thế giới như hiện nay, giải pháp thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả về năng lượng cần đặt lên đầu hàng. Để góp phần thực hiện tốt các cam kết tại Hội nghị COP26 và theo tinh thần của Nghị quyết số 140 / NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022 với chủ đề “Giải pháp tiết kiệm năng lượng bảo đảm chắc chắn một lượng an ninh trong bối cảnh mới”. vào ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội.

Chuyển giao công nghệ máy chủ phát triển

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022 nhận được sự quan tâm tham dự trên 600 đại biểu trong nước và quốc tế dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó khoảng 300 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 300 đại Biểu tham dự trực tuyến với nhiều đại sứ quán nước như: Pháp, Úc, Isrel, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Séc, Thái Lan, Đan Mạch …

Diễn đàn nghệ thuật và năng lượng Việt Nam năm 2022
Diễn đàn nghệ thuật và năng lượng Việt Nam năm 2022

Diễn đàn là nơi chia sẻ, thảo luận về chính sách, giải pháp và hỗ trợ chương trình về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của máy chủ chuyển đổi năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh và bảo vệ an toàn ninh lượng trong mới tiền cảnh.

Diễn đàn gồm hai phiên bản: Phiên đầu sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các đơn vị quản lý nhà nước, chuyên gia tư vấn chiến lược và cộng đồng nhà khoa học trong và ngoài nước cùng thảo luận và chia sẻ đồng chính sách time cung cấp cho chủ sở hữu thông tin trong chương trình hỗ trợ sử dụng hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng phục vụ theo hướng tăng trưởng xanh góp phần thực hiện các mục tiêu cam kết tại COP26 hội nghị.

Quan trọng phiên bản 2 đặc biệt với sự tham gia của cộng đồng các trường học, các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước sẵn sàng tiếp nhận các bộ hàng từ các nhà quản lý, địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu công nghệ xu hướng mới tới cộng đồng trợ giúp sử dụng hiệu quả năng lượng và tiết kiệm trong mới tiền cảnh.

Bên cạnh đó, diễn đàn sẽ đưa ra bức tranh tổng quan về nhu cầu năng lượng của Việt Nam trong tiền cảnh xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới; tiếp nhận ý kiến ​​đóng góp từ chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong nước và quốc tế … đề xuất các giải pháp xây dựng hoàn thiện ứng dụng chính sách, phát triển, chuyển giao công nghệ máy chủ phát triển năng lượng.

Ngoài ra, thảo luận về lộ trình thực hiện cam kết của phủ Chính tại Hội nghị đặc biệt COP26 nhấn mạnh về công nghệ khuyến cáo nên sử dụng; Đưa ra các lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong năng lượng trở thành một lĩnh vực đóng góp hiệu quả cho việc phát triển kinh tế – xã hội, thiết lập sức khỏe nhân dân và môi trường bảo vệ; hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả của mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, trong các tòa nhà và trong đời sống xã hội …

Cùng với đó, đề ra định hướng và phương pháp phát triển nghiên cứu cơ sở, ứng dụng và đào tạo, chú thích hiệu quả hoạt động quan trọng, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại kỹ thuật cơ sở, phát triển nguồn nhân lực; vận hành sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tại các địa phương trong từng lĩnh vực, trong doanh nghiệp và từng cá nhân.

Từng bước tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến nhập khẩu, xây dựng và phát triển năng lực nội dung sinh về công nghệ trong doanh nghiệp, tập trung xây dựng một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật nền tảng máy chủ ứng dụng và phát triển công nghệ tiết kiệm và hiệu quả.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *