Doanh nghiệp TP HCM mới sử dụng 30% quỹ khoa học công nghệ

Trong 4.400 Tỷ đồng doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, từ 124 doanh nghiệp mới có hơn 1.300 Tỷ đồng được sử dụng, chiếm 30,7%.

Thông tin được ông Phan Quốc Tuấn, Phó phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, nói tại hội nghị sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp làm Khu công nghệ thuật tổ chức chiều cao 23/9. Theo ông Tuấn, đến nay thành phố có 124 doanh nghiệp lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, trong đó có 79 doanh nghiệp nhà nước, 45 doanh nghiệp tư nhân.

Công nhân làm việc tại nhà máy Datalogic, Khu công nghệ cao TP HCM.  Ảnh: Hà An

Công nhân làm việc tại nhà máy Datalogic, Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Hà An

Trong hơn 1.300 tỷ đồng sử dụng, có 59% doanh nghiệp thành phố được sử dụng cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, bằng các phương thức như mua bản quyền máy tính, dữ liệu thông tin … “This is method phù hợp với mục tiêu sử dụng vì công cụ này giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực “, anh Tuấn cho biết. Ngoài ra, chi cho mua sắm thiết bị chiếm tỷ lệ 20%, Nghiên cứu phát triển 9%, các hoạt động khác 12%.

Theo ông Tuấn, Thông tư 05 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hồi tháng 5, có hiệu lực từ 1/6 có một số điểm thuận lợi tạo điều kiện về mặt thủ tục cho doanh nghiệp lập quỹ. Cụ thể, trước đây trích lập quỹ phải thành lập hội đồng duyệt, nhưng mới quy định đã xóa bước này. Ông cho rằng, các quỹ lập danh mục cần cụ thể hơn nữa để doanh nghiệp lấy căn cứ sử dụng quỹ hiệu quả.

Thực tế cho thấy việc sử dụng quỹ học công nghệ trong doanh nghiệp gặp khó khăn trong nhiều năm qua. Theo ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, Phó ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM, mặc dù đạt một số kết quả nhất định trong trích lập và sử dụng quỹ, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như thủ tục sử dụng quỹ tạp hóa low ngân quỹ, kết quả không hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp trích lập quỹ không nhiều do không hiểu rõ các thủ tục để quản lý, vận hành và giải ngân quỹ.

Lập quỹ phát triển khoa học công nghệ là hoạt động mà doanh nghiệp phải trích một phần thu nhập trước thuế từ 3 – 10% (với doanh nghiệp nhà nước), tối đa 10% (với tư nhân doanh nghiệp) phục vụ cho hoạt động động R&D, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất … Khoản trích dẫn được xác định hàng năm và cơ sở thuế tính toán vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định, trong 5 năm doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 70% số tiền trong quỹ. Trường hợp sử dụng bên dưới tỷ lệ này, doanh nghiệp phải nộp lại vào quỹ phát triển công ty phát triển nghệ thuật địa phương hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp phần chưa được sử dụng. Đầu tư hạng mục mà doanh nghiệp có thể sử dụng quỹ như vật chất trang, thiết bị máy móc, mua quyền tác giả; chi cho phép tạo, sáng kiến, chuyên gia, thử nghiệm, kiểm định công nghệ …

Hà An

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *