Dogecoin giao dịch khối lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ qua Bitcoin và Ethereum

– Quảng cáo –

Thổ Nhĩ Kỳ Kỳ đã giao dịch nhiều Dogecoin hơn cả Bitcoin và Ethereum cộng lại trong 30 ngày qua.

Thổ Nhĩ Kỳ công dân đang sử dụng nhiều Dogecoin (DOGE), đồng meme trở thành tài sản được giao dịch nhiều nhất trong thời gian gần đây.

– Quảng cáo –

Khối dữ liệu giao dịch trong 30 ngày qua từ 3 trên đầu hàng giao dịch cho meme đồng đã được giao dịch hơn 380,3 triệu đô la.

This con number of more than block of the transaction of BTC and ETH cộng lại. Ba sàn giao dịch đã được kiểm tra là BTCTurk, Bitexen và Bitexlive.

Dogecoin đã chứng nhận một giá trị tăng trưởng, phần lớn là do Elon Musk tiếp quản lý Twitter.

Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với phát hành high and that can be a in the following reason after the head of the capital money of the money.

Đầu tư vào tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng biến vào năm 2022, với việc sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ Kỳ điện tử thị trường như một hàng rào chống lại lam phát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra metaverse của riêng mình.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *