EVNHANOI được Fitch Ratings Xếp hạng tín nhiệm ở mức BB với các hoạt động tích cực

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá ở mức BB – Triển vọng tích cực.

EVNHANOI là một trong năm Tổng công ty phân phối trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời là Tổng công ty phân phối duy nhất tại thủ đô Hà Nội. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Phân loại đánh giá EVN ảnh hưởng sâu rộng đến các kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và tài chính của EVNHANOI. EVN cũng phê duyệt dự án xây dựng và ngân sách của EVNHANOI cũng như bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Theo Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm cấp độ BB là vị trí của Tổng công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại thủ đô Hà Nội, với mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định với hơn 57% số lượng khách hàng là các hộ gia đình và tỷ lệ thu tiền điện cao.

dsc_4154.jpeg
EVNHANOI được Fitch Ratings Xếp hạng tín nhiệm ở mức tích cực

This is a important mark for the Total company. Kết quả. vốn và huy động nguồn hóa đa dạng.

Xếp hạng tín nhiệm của EVNHANOI ngang bằng với xếp hạng quốc gia và xếp hạng của công ty mẹ – EVN (BB / Tích cực). This kết quả tạo nền tảng vững chắc cho EVNHANOI tăng cường khả năng huy động tài chính thông qua nhiều nguồn đa dạng hơn, bao gồm các trường vốn quốc tế và phát hành trái phiếu dài.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá EVN ảnh hưởng sâu rộng đến các kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và tài chính của EVNHANOI. EVN cũng phê duyệt dự án xây dựng và ngân sách của EVNHANOI cũng như bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Fitch Ratings là một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế có địa chỉ ở New York, London và Singapore. This a in the ba tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu trên thế giới bên cạnh Moody’s và Standard & Poor’s. Fitch Ratings Xếp hạng dựa trên các yếu tố như loại nợ mà công ty nắm giữ và mức độ cảm biến của nó đối với những hệ thống tính toán thay đổi như suất, môi trường kinh doanh, pháp luật, hỗ trợ từ phủ chính …

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *