Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải công nghệ báo cáo hàng tháng | Giao thông – Đô thị

Những doanh nghiệp được yêu cầu bao gồm: Công ty TNHH Grab, Công ty CP Be Group, Công ty TNHH Gojek Việt Nam, Công ty TNHH MTV Logistics Viettel, Công ty CP FastGo Việt Nam và các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe 2 bánh) khác.

Theo đó, đối với đồng xe dưới 9 chỗ, các báo cáo doanh nghiệp định kỳ kết quả hoạt động vận tải, trong đó có thể xác định các thông tin bao gồm các đơn vị vận chuyển tên, giấy phép số, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, xe thực hiện số trong tháng.

Đối với xe 2 bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách, doanh nghiệp cần báo cáo nêu rõ các thông tin như số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển…

Theo Sở GTVT Hà Nội, trong thời gian qua, làm sự ảnh hưởng của dịch vụ Covid-19, báo cáo chế độ của các đơn vị vận tải xe công nghệ chưa được thực hiện đầy đủ. Hiện trường đã phục hồi trở lại, các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo chế độ. Định kỳ báo cáo thời gian phải hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng.

MINH ANH

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *