Hàng triệu USD Shiba Inu được chuyển liên tục

– Quảng cáo –

Hàng triệu USD Shiba Inu được chuyển liên tục

Số Shiba Inu value near 1,7 triệu đô la vừa được gửi ẩn danh sách, bên ngoài hàng triệu USD SHIB khác cũng đã được chuyển.

Trước 10 giờ, 150.000.000.000 đồng Shiba Inu đã được chuyển từ một danh sách ẩn địa chỉ. Dữ liệu từ Etherscan cho điểm đến của SHIB tiền định lượng không thể ngừng được.

– Quảng cáo –

Theo azcoinnews cho biết “SHIB số này như đã được bán”, một số tiền khác lớn của Shiba Inu cũng đã được chuyển đổi một số cá mập chỉ vài giờ trước – 73.084.292.466 SHIB.

Địa chỉ gửi trên vẫn còn chứa 23,960,793,824,370 (23,9 tỷ đồng SHIB), số Shiba Inu này có giá ở thời điểm hiện tại là 266,444,027 triệu USD.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Etherscan cho thấy trong tháng qua con cá voi này đã chuyển số lượng lớn SHIB sang Crypto.com: “160.000.000.000, 160.000.000.000; 200.000.000.000; 150.000.000.000 và 160.000.000.000 Shiba Inu ”- 830 tỷ SHIB tổng cộng đã được chuyển.

shib di chuyển

SHIB vẫn là tài sản được nắm giữ hàng đầu bằng USD, theo WhaleStats. Token meme lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, Shiba Inu, vẫn giữ vị trí là tài sản nắm giữ nhiều nhất theo giá trị USD. Hiện tại, 100 con cá với hàng đầu trên Ethereum sở hữu số tiền 135,337,214 USD của meme đồng này.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *