Hầu hết các trò chơi lừa đảo tiền điện tử là trên BNB chuỗi

Vì Binance có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các chuỗi xác thực, sàn có thể đóng băng một số tiền tệ được đánh dấu bằng cách đưa ra phần mềm cập nhật.

Vào năm 2021, một đại diện của công ty nói rằng Binance không chịu trách nhiệm về “sự cố kéo tấm thảm” hoặc sự cố gian lận trên chuỗi.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *