Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi động máy mới sáng tạo

Chiều 22/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp mới sáng tạo năm 2022, tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Phát triển tiềm lực, Sở KH&CN đã giới thiệu Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi động mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 ( Chương trình 5519).

Chung mục tiêu của chương trình là hỗ trợ phát triển KH&CN doanh nghiệp và hệ thống khởi động công nghệ mới để tạo ra nhằm đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả KH&CN trong các doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tham gia đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát triển KH&CN và khởi động đổi mới sáng tạo.

Nội dung của chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN, hệ thống sinh thái khởi tạo mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào khởi động mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về KH&CN doanh nghiệp và khởi động công cụ mới để tạo ra phù hợp với từng đối tượng.

Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, không gian làm việc chung phục vụ tạo ra doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi động công nghệ mới sáng tạo; tổ chức cuộc thi khởi động nghiệp vụ mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa và tham gia Techfest quốc gia và khu vực cho các cá nhân đối tượng, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi động (thời gian thành lập dưới 5 năm) có dự án , ý tưởng khởi tạo máy mới sáng tạo.

Và tổ chức hoạt động lạc bộ doanh nghiệp KH&CN Thanh Hóa; doanh nghiệp KH&CN nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; phát triển doanh nghiệp khởi động mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về kinh nghiệm tạo hình thành doanh nghiệp KH&CN; hoạt động lạc bộ doanh nghiệp KH&CN Thanh Hóa; Luật phát triển KH&CN Thanh Hoá; cơ chế, ưu đãi chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN theo Nghị định số 13/2019 / NĐ-CP, ngày 1/2/2019 của Chính phủ quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những người tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển doanh nghiệp KH&CN; cơ chế ưu đãi chính sách, hỗ trợ cho KH&CN doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và số lượng doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh…

Lê Nam

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *