Khuyến khích đề xuất thanh niên sáng kiến ​​về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(ĐN) – Sáng 15-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với các cơ sở, ban, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022.Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ buổi học.  Ảnh: Nga Sơn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ buổi học. Ảnh: Nga Sơn

Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lên Tỉnh ủy thông tin. Sau 1 tháng đăng tải đã được nhận một số nội dung câu hỏi của thanh niên gửi về.

Tại buổi học làm việc, đại diện các cơ sở, ngành, tập đoàn có thể tham gia đóng góp ý kiến ​​cho nội dung, buổi học tổ chức công việc đối thoại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Tỉnh đoàn và các cơ quan, ngành khuyến khích thanh niên đặt ra những câu hỏi trọng tâm, thiết thực, bám sát chủ đề; đề xuất những ý kiến, sáng kiến ​​tâm huyết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; mạnh mẽ nâng cấp các công việc liên quan đến công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, hệ thống tiêu chuẩn đẩy nhanh tiến độ là tổ chức đối thoại; rà soát lại nội dung đối thoại để có kỹ thuật lưỡng tính chuẩn cho buổi đối thoại.

Dự kiến ​​buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên sẽ diễn ra trong tháng 10-2022. Với chủ đề “Thanh niên Đồng Nai với công nghệ thông tin và chuyển đổi số”, buổi học đối thoại sẽ tập trung vào các nội dung, chẳng hạn như: ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số thành đào tạo, hỗ trợ giải quyết work for thanh niên; vai trò của thanh niên trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; những lợi ích, khó khăn trong quá trình chuyển đổi số và những người định hướng để thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số…

Nga Sơn

.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *