Một loạt ngành đào tạo có hơn 60% sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành

Tính trung bình, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành cho tất cả các ngành đào tạo là 21,43%. It is not less than rate of this rate cao hơn 60%.

This is the results of the group of TS.Trần Quang Tuyến, TS.Vũ Văn Hưởng và Nghiên cứu sinh Vũ Bích Ngọc thực hiện. Kết quả này được đưa ra tại tọa đàm việc làm trái ngành của cử nhân kinh doanh và quản lý ở Việt Nam tổ chức tại Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra mới đây.

Cụ thể, nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật, công nghệ, kiến ​​trúc và xây dựng trái ngành là 31,6%; This tỷ lệ ở các hệ thống nhân văn và nghệ thuật là 63%; các khoa học tự nhiên, toán và công nghệ thông tin là 60,6%; nông nghiệp, lâm, ngư và thú y là 67%.

Còn lại với nhóm ngành kinh doanh, quản lý, tỉ lệ sinh viên làm trái thấp nhất, chỉ 13,26%. Lao động tốt nghiệp này có thể phù hợp với nhiều loại công việc khác nhau, do đó, tỷ lệ trái ngành của ngành này thấp hơn đáng giá so với các ngành khác.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động làm việc các năm 2018, 2019 và 2020, tập trung vào lao động với mức độ cao nhất là bậc đại học và làm công ăn lương với giới hạn tuổi là 60.

Làm trái ngành ở đây được hiểu là bao gồm việc làm trái ngành theo chiều ngang (education-job mismatch: ngang mismatch) – bạn sẽ thấy khi người lao động nhận công việc không phù hợp với lĩnh vực được đào tạo.

Biểu đồ thể hiện khác biệt về tiền lương của công việc làm đúng nhóm và trái ngành của cử nhân kinh doanh – quản lý nghiên cứu nhóm.

Để tìm hiểu sâu về sự khác biệt, nhóm nghiên cứu trung tâm đo lường ở nhóm ngành kinh doanh và quản lý, bởi số lao động đại học từ ngành này Sử dụng tỷ lệ lớn hiện nay (khoảng 28,6% năm 2018 và 29,5% năm 2020).

Nhóm đo lường làm việc trái ngành đào tạo bằng công việc tích cực phương pháp. Parsystem is to be found, validation working left of the group management, kinh doanh tăng dần đều theo độ tuổi, từ 11,64% ở độ tuổi mới ra trường đến 21,88% ở độ tuổi 50 tới khi about.

Nhìn chung, trái ngành có mức thu nhập trung bình thấp hơn đúng ngành nhóm. Hạn chế, mức lương trung bình của nhóm ngành kinh doanh, quản lý khi làm việc đúng ngành vào năm 2020 là 9,4 triệu đồng, còn lại ngành là 8,01 triệu đồng; Con number of match at the years 2019 lần lượt là 9,1 triệu / 7,6 triệu; năm 2018 là 8,2 triệu / 6,9 triệu.

The rate left the high more than in nông thôn; cao hơn với lao động nam group; và cao hơn ở khu vực kinh tế hỗ trợ gia đình, khu vực kinh tế có yếu tố nước ngoài và nhà nước.

Ảnh minh họa.

Theo TS Trần Quang Tuyến, nghiên cứu này của nhóm sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động của Tổng cục Thống kê, kiểm tra những người đang làm việc, từ 25 đến 60 tuổi.

“This header of the data and the report of the school of the great school are being other to be other nhau do các định thức đo lường cũng như khảo sát các mốc độ tuổi khác nhau. Các đại học thường sẽ thống kê theo lao động trẻ, tức là sinh viên sau vài năm ra trường. Còn lại hệ thống của chúng tôi, tôi sẽ xem xét các đối tượng từ 25 đến 60 tuổi ”- TS Tuyến nói.

TS Trần Quang Tuyến cho hay công việc trái ngành có thể xuất ra từ cả bên trái và cầu lao động, do đó sẽ cần thêm các nghiên cứu về tác động tiền tố tới công việc trái ngành.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *