Move a công nghệ, nhà khoa học và trường ĐH phải vượt qua nhiều ngăn cản

Fptshop.com.vn mở ngành và phát triển các chương trình đào mới theo nhu cầu xã hội; dạy – học dịch vụ đa dạng hóa,…

Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động đào tạo, các trường đại học cũng có thể tăng nguồn thu từ hoạt động của khoa học công nghệ, các hoạt động dịch vụ, tranh thủ nguồn thu từ xã hội,… nhằm mục đích đầu tư cho sự phát triển of the school on all the face.

Click vào tầm quan trọng của hoạt động Nghiên cứu khoa học và chuyển đổi công nghệ với các trường đại học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, chuyển giao công nghệ là giải pháp thích hợp cho phép các nhà nghiên cứu là Giảng viên vừa giữ được tài sản trí tuệ, vừa thu được lợi nhuận từ kinh tế, đồng thời nhà trường cũng được hưởng. long ích lợi.

Move a công nghệ, nhà khoa học và trường ĐH phải vượt qua nhiều ngăn cản ảnh 1

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Doanh thu chuyển giao công nghệ trung bình đạt 150 tỷ đồng / năm

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về những kết quả đạt được trong hoạt động chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương cho biết:

“Nhà trường luôn xem nguồn thu từ các nghiên cứu khoa học hoạt động và chuyển công nghệ là nguồn thu quan trọng bên cạnh học phí. Hoạt động chuyển giao công nghệ tương ứng đa dạng từ dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn khoa học công nghệ, lao động sản xuất, đào tạo chuyên sâu và chuyển giao các công trình lõi của nhà trường.

Trong 5 năm gần đây, nguồn kinh phí huy động từ dự án và đề tài nâng cao hơn 15% / năm, đạt hơn 80 tỷ đồng trong năm 2021. Từ năm 2019 đến nay, Nghiên cứu tài nguyên đề tài của trường hướng đến ứng dụng nghệ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và cộng đồng máy chủ. Đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, doanh thu hàng năm trung bình đạt 150 tỷ đồng / năm. Trong Covid-19, doanh thu từ chuyển giao công nghệ có giảm trừ nhưng vẫn đạt trên 120 tỷ đồng ”.

Theo Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), ở các nước tiên tiến, nguồn thu từ hoạt động Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Sử dụng tỷ lệ cao trong nguồn cấu trúc thu của một đại học. Để đại học có thêm các nguồn thu, vai trò của nhà nước, công nghiệp và đại học là các yếu tố quan trọng. Cụ thể, nhà nước tạo ra chính sách để khuyến khích, tạo động lực cho thị trường khoa học công nghệ; các doanh nghiệp ứng dụng nghệ thuật tạo ra từ nội dung của các đại học, sẵn sàng thay đổi công nghệ mới để tạo ra các giá trị cân bằng cao và liên kết chặt chẽ với đại học; đại học nỗ lực tạo ra danh sách cả về đào tạo nghiên cứu khoa học.

“Tuy nhiên, tại Việt Nam, vai trò và mối quan hệ giữa các bên không thật chặt chẽ và doanh nghiệp không thực sự tin tưởng vào tiềm lực khoa học công nghệ của các đại học. This control to the new work only mang tính chất “dò” và không tạo nguồn (theo nghĩa rộng) cho xã hội ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương nói.

Nhiều ngăn cản về khung pháp lý

Mặc dù, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) luôn duy trì nguồn thu từ hoạt động Nghiên cứu khoa học và chuyển đổi công nghệ tương tác tốt nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương thừa nhận một trạng thái thực hiện và đang cản trở việc tạo ra nguồn thu từ hoạt động chuyển đổi hình ảnh nghệ thuật thành từ Nghiên cứu của một đại học lập là ngăn cản về pháp lý, trong đó có một số Luật, Nghị định, Liên quan thông tin.

Hạn chế, Luật Quản lý, sử dụng tài sản; Luật Viên chức; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Khoa học Công nghệ; Nghị định 70/2018 / NĐ-CP (Quy định về công việc quản lý, sử dụng tài sản được định hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước); Luật Doanh nghiệp, …

“To move a company is a product of the documented to be used from the bank book is a way to public, house khoa học và các đơn vị quản lý phải“ vượt qua ”hàng loạt ngăn cản từ nhiều văn bản pháp luật . Chính vì vậy, cả đại học lập và doanh nghiệp đều “dè dặt” trong công việc để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nhận được các ngăn cản, từ giữa năm 2022, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh) được Bộ Khoa học và Công nghệ giao dịch triển khai một đề án, điểm tạo ra hiệu lực thương mại hóa kết quả Tra cứu cấu hình thành từ ngân sách nhà nước vào máy chủ xuất kinh doanh ở khu vực phía Nam.

This project will be Góp phần tạo ra những đề xuất về một khung chính sách để thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ ở các trường đại học, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu trọng điểm tại một số trường đại học có chức năng ở gần các khu công nghệ cao quốc gia, cụ thể như:

Phối hợp xây dựng các nghiên cứu chương trình;

Phối hợp thu hút và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ;

Phối hợp đầu tư và vận hành các phòng thí nghiệm trọng điểm;

Phối hợp hỗ trợ các nghiên cứu hoạt động và chuyển giao công nghệ;…

“Trên thực tế, nhiều trường đại học không thực sự quan tâm và nhận thức được tầm quan trọng, hiệu quả của liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu tăng cường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại ize the results of the Study, nhằm mục đích tạo ra đầu cho người dùng nghiên cứu sản phẩm. Hiện nay, đã có một số hệ thống hợp tác nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.

Do that, to play huy is a game of the school big school, to be the end of the house plan to the end of the party to make a product of learning, the public art has the value of high and transfer giao diện ra thị trường, máy chủ phát triển nền kinh tế của đất nước ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Phương nhấn mạnh.

Anh Trang

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *