Nâng cao chất lượng phong trào tập thể dục thể thao cơ sở

Bình Phước: Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào tập thể dục thể thao (TDTT) cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch định hướng phát triển TDTT trên địa bàn tỉnh; từng bước sóng theo cách phát triển vận động giữa các phương thức; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể thao ngày càng lan tỏa chiều sâu, tiếp cận được nhiều đối tượng và trở thành một phần quan trọng trong đời sống của nhân dân. Bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Thúc đẩy các phương thức, đơn vị tăng cường tác động đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất, TDTT thiết bị trang, bố trí phù hợp ngân sách để phát triển TDTT.

Chỉ tiêu đến năm 2025, Tỷ lệ người luyện tập thường xuyên đạt trên 40% tổng số, Tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 30% tổng số hộ gia đình, Tỷ lệ cộng tác viên TDTT đạt trên 0,1% dân số, toàn tỉnh có trên 1.200 Lạc bộ TDTT. Hệ thống cơ sở vật chất TDTT phấn đấu đạt 100% thôn, ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn; có ít nhất 1 loại hình sân bãi đơn giản để tổ chức các hoạt động luyện tập, thi đấu TDTT; 100% huyện, thị xã, thành phố có sân vận động (đủ điều kiện tổ chức thi đấu môn bóng đá 11 người); 100% huyện, thị xã, thành phố có nhà thi đấu TDTT đa năng; 50% huyện, thị xã, thành phố có hồ bơi (tối thiểu 25m); hoàn thiện sân vận động cấp tỉnh và xây dựng hồ sơ cấp tỉnh đạt chuẩn.

Mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức tối thiểu 3 giải thể thao / năm và tham gia đầy đủ các giải pháp cấp huyện tổ chức. Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức tối thiểu 8 giải thể thao / năm và tham gia đầy đủ các giải pháp để cấp tổ chức. Cấp tổ chức tối thiểu tối thiểu 15 giải thể / năm và tham gia tối thiểu 5 giải thể chúng toàn quốc / năm. Toàn tỉnh có trên 500 giải thể được tổ chức.

This plan in, UBND tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp công cụ để tổ chức thực hiện. Đó là cường độ và nâng cao hiệu quả công việc chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động; chú trọng quy hoạch đất đai dành cho TDTT và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, TDTT thiết bị trang; nâng cao các tập luyện hoạt động, thi đấu TDTT, từng bước nâng cao chất lượng vận động cơ sở; tăng cường tác động xã hội hóa lĩnh vực TDTT./.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *