Nâng cấp quan trọng sắp tới của Ethereum

Nâng cấp quan trọng sắp tới của Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum đang hướng tới việc đưa EIP-4844 vào bản nâng cấp mới trong tương lai.

Trong một cuộc họp của các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, khi biết các nhà phát triển đang hướng tới công việc do EIP-4844 đưa ra – một đề xuất mở rộng cho Ethereum rất được mong đợi – vào bản nâng cấp mainnet trong tương lai.

– Quảng cáo –

Cụ thể, các nhà phát triển đã đưa ra EIP-4844, còn được gọi là “proto-danksharding”, vào danh sách có tên là “được xem xét để đưa vào (CFI)”, nghĩa là EIP-4844 chắc chắn sẽ được phát triển trong to time time.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, EIP-4844 sẽ được khai thác trên mainnet vào năm tới. Nâng cấp này có thể được phát triển khai thác cùng hoặc sau khi nâng cấp Thượng Hải, nhằm mục đích mở khả năng rút tiền đặt cược cho trình xác thực.

EIP-4844 Mục đích cải thiện khả năng mở rộng của Ethereum ngoài những gì có sẵn với giải pháp Layer-2. Nó sẽ giới thiệu một loại định dạng giao dịch mới cho Ethereum được gọi là “giao dịch shard blob”, cho phép lưu trữ tạm thời và truy cập dữ liệu ngoài chuỗi thông qua nút Ethereum để giải quyết nhu cầu mở rộng quy mô của các ứng dụng blockchain.

EIP-4844 còn có mục đích làm cho Ethereum rẻ hơn nữa khi sử dụng các giải pháp tổng hợp Layer-2 như lạc quan và trọng tài.

“EIP-4844 thêm một trường miễn phí mới vào dữ liệu Ethereum tồn tại trong thời gian ngắn. Rollup sẽ sử dụng điều này để cung cấp dữ liệu thay vì chiếm quyền điều khiển gas thông thường”, Liam Horne, Giám đốc điều hành của OP Labs, nhà phát triển mạng Optimism cho biết.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *