Khơi dậy lòng dân

TTH – Việc gì dù nhỏ hay lớn liên quan đến số đông dân thì cũng phải để dân biết, dân bàn. Đó là kỳ vọng của người dân vào Đảng ủy, chính quyền địa phương và đội ngũ những người làm công tác vận hành từ tỉnh đến cơ sở.

Chế biến tinh bột nghệ của dân xã Phong Sơn (Phong Điền)

Dân hiểu, dân biết, dân đồng thuận

Thực tế cho thấy, khi dân trí nhất định, đồng thuận vì lợi ích chung thì việc gì khó cũng thành dễ. Tự nhiên, việc gì cũng có ý kiến ​​này, ý kiến ​​khác, nhưng nếu giải thích để dân hiểu, dân biết, dân sẽ đồng ý, chung tay, góp sức cùng cấp, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi. tiêu đề, chỉ tiêu đề.

Xã Phú Thượng (Phú Vang) nay là phường thuộc TP. Huế. Trước đây, khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều đường liên kết, liên xóm được cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cấp bằng bê tông hóa. Tuy nhiên, để mở rộng lề 2 bên đường rất cần sự chung tay, góp sức của người dân.

Để thực hiện công việc này, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hội phụ nữ, ban quản lý thôn từng đi từng nhà dân để tuyên truyền, vận động. Sau khi được giải thích, thấy hợp lý, người dân không bỏ thêm kinh phí mà thôi, còn sức mạnh cùng với đơn vị thi công để mở rộng thêm 2 lề đường mỗi bên 0,5 mét. Ngày bê tông tuyến tính được hoàn thành, nhìn rộng và làm sạch đẹp, người dân cũng phấn khởi. Không những vậy, người dân tự nguyện kéo điện để bật sáng mỗi khi trời tối.

Thái Dương Hạ, xã Hải Dương (TP. Huế) is to set up about 500 years about before and have to enter the pageation, history. Vì vậy, dân cư trong làng rất quan trọng đến việc giữ văn hóa cộng đồng, làng xã. Bám địa bàn, đội ngũ công tác dân vận của xã, nhất là Ban quản lý làng Thái Dương Hạ thường xuyên tuyên truyền, vận động dân trong làng giữ lại, hồn cốt của làng. Làng có 3 thôn thì cả 3 đều được công nhận là chuẩn văn hóa và an ninh thứ tự.

“Tổ chức thành viên và Ban quản lý làng Thái Dương Hạ rất coi trọng việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, vận chuyển người thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đó là lý do cho các làng trong làng không có phạm vi và các hội đồng tệ nạn; Không rải mã vàng khi đưa tang ”, Bí thư Đảng ủy xã Hải Dương – Nguyễn Hận chia sẻ.

Quảng Nhâm là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện A Lưới. Toàn xã có 937 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Đảng bộ có 447 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc, luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động các dân tộc phấn đấu thoát nghèo. Đảng xã Quảng Nhâm đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2022 – 2025, làm Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo xã hội bao gồm các cán bộ, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, người có tín nhiệm cao trong bà con Nhân dân. Từng thành viên trong Ban Chỉ đạo được phân tích từng công việc rất tốt và đều có chương trình hoạt động, các phương pháp giúp mọi người giải thoát nghèo. Quảng Nhâm phấn đấu, cuối năm 2022, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo toàn chiều giảm xuống dưới 21,09%.

“Chúng tôi chủ tuyên truyền, vận động hội nghị cựu chiến binh bình luận cao độ, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu nghèo khó; tham gia tích cực và có hiệu quả của chương trình phát triển kinh tế của địa phương ”, ông Hồ Văn Hởi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quảng Nhâm trao đổi.

Nói dân hiểu, dân nói

Hiện nay, 2 vấn đề lớn mà Đảng ủy cấp, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở thực hiện bằng chính điều đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện 2 vấn đề lớn này, đội ngũ cán bộ, cơ quan quản lý, những người làm công tác dân vận, mặt trận, nhất là ở cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Cán bộ, đảng viên được phân phối theo địa chỉ, lắng nghe ý kiến ​​của dân chúng sẽ sớm khắc phục, gỡ bỏ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Qua các buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như trước đội ngũ công tác dân vận của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ luôn yêu cầu, cấp các cấp cần nâng cao trò chơi, vị trí của dân vận tải; tạo lòng đồng thời, đồng thuận trong bộ phận quản lý, cấp ủy viên và các tầng lớp Nhân dân; công tác vận hành phải tạo ra sự tỏa sáng trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả công việc vận hành quần áo của họ.

Muốn vậy, người làm công việc vận hành phải tường thuật mọi vấn đề; nói dân hiểu, dân nói; nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng phong cách “dân quan trọng, gần dân, hiểu dân, dân học và có trách nhiệm với dân”; thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân cư, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” trong cơ quan, đơn vị từng ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ định hướng, trong các phương châm, vấn đề “dân biết” cần phải ưu tiên trong dân chủ, tạo lòng dân cho dân, khơi dậy lòng dân. các quyền chính.

Cấp quyền, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, điểm các ý kiến, kiến ​​nghị của người dân; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Red nghèo nàn liên kết với xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị được đưa ra sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài, ảnh: Anh Phong

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *