Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên

Sáng 23/9, đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ bảo trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã in the new age mount with the performance of the Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 16/6/2022 “.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. Ảnh: VGP / Nhật Bắc

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG KỲ TẾP NHẬP KHẨU, TÁC DỤNG NHẬP KHẨU

Khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể và cho rằng, nguyên nhân khu vực này phát triển không nhanh chóng là chuyển đổi số chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Vì thế, hợp tác kinh tế, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ sở sản xuất phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu thiết bị, không thể đảo ngược.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế hợp tác trong chuyển đổi số, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, chuyển đổi số tại các tổ chức hợp tác vẫn còn chậm và nhiều khó khăn bởi lực lượng ba nguồn quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời là nền tảng điều kiện để thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại nông nghiệp hợp tác bao gồm tài chính, cơ sở hạ tầng and nhân lực đều hạn chế.

Nghệ An có 82 tác giả xã hội ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 2

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, các phần lớn của công ty nông nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn vốn trong kinh doanh, khó bố trí nguồn lực của các nhà tư vấn chính để chuyển đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật; Sẵn sàng mức độ và khả năng tiếp cận công nghệ của bộ quản lý, thành viên hợp tác xã đều ở mức dưới trung bình.

Chất lượng cơ sở từ nhà che đến máy chủ trang thiết bị chuyển đổi số còn Lạc hậu. The missing the quy định, support chính sách cơ chế, áp dụng đặc biệt cho các đối tượng liên kết xã hội đặc thù để chuyển đổi số. Các tác giả khó khăn trong công việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển và liên quan thông tin đến chuyển đổi số.

“To make up the number of a public, problem and the core core is change to change the Recognition of các thành viên của công ty hợp tác. Khi các công ty hợp tác nhìn nhận đúng vai trò, ý nghĩa của công việc ứng dụng nghệ thuật 4.0 vào quản lý sản xuất xuất và tiêu thụ sản phẩm, thì sẽ có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, thay đổi mô hình quản trị “, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói và đề nghị tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản lý value for the leader of the social, built-in the big data system of the business, has the basic, policy, the program support for source kernel, resource for the business …

NGHỆ AN CÓ 35 HẠ TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Tại diễn đàn, một số tác giả đã báo cáo thực hiện chuyển đổi trạng thái, các khó khăn, vướng mắc; đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức thực hiện chuyển đổi số tại các xã hội ở các nước tiên tiến; thực hiện báo cáo địa phương và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, xã hội; các bộ, báo cáo tổng hợp, cơ hội chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, cộng tác xã và phản hồi, tiếp thu các chính sách.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã. Số hiệu quả đạt được khá, tốt đạt khoảng 57%, đóng góp vào khu kinh tế tập thể, xã và GRDP của tỉnh sử dụng 4,62%, cao hơn quân đội chung của cả nước là 3,62% .

Về số lượng chuyển đổi tình hình trong kinh tế tế, hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, trong xu thế chuyển đổi số, 1 số hợp tác xã chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng các công nghệ create money for the switch of the number, bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể.

Nghệ An có 82 tác giả xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện tỉnh có 35 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 47 hợp tác xã có OCOP sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, xã hợp tác đã ứng dụng công nghệ số máy chủ sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, kết nối cung cấp. Cùng với đó, xây dựng và vận hành trang thông tin cho các đơn vị giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các xã hội; Triển khai đưa vào hệ điều hành Hợp tác quản lý dữ liệu hệ thống của nông nghiệp do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai cho các phương thức.

Chỉ tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi số tại các xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An sẽ tiếp tục truyền thông, chuyển đổi nhận thức về trò chơi, tầm quan trọng của sự chuyển đổi đối với sự phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hợp tác xã; tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, điều hành quản trị, sản xuất quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; tiếp tục huy động nguồn lực chính để thực hiện chuyển đổi số.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 4

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các xã hội cũng cần chủ động thay đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của xã và các nguồn khác nhau để chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã để giảm thủ tục hành chính, chi phí và thời gian.

Tỉnh Nghệ An kiến ​​nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã; Ưu tiên bố trí đủ nguồn thực hiện theo Đề án chính sách được phê duyệt. Bên cạnh đó, sớm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin Quốc gia về việc đăng ký hợp tác xã theo hướng chuẩn hóa …

XÂY DỰNG CƠ CHẾ, SÁCH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ PHÁT TRIỂN

Kết quả diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số xu thế tất cả, yêu cầu khách hàng của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Move number is the server, the resoured to the Party and Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ giám sát sao và quyết định triển khai. Chuyển số là công khai, minh bạch, bình đẳng, giảm thủ tục hành chính, giảm phức tạp cho nhân dân, doanh nghiệp.

Nhắc lại các mục tiêu trong Nghị quyết 20, Thủ tướng cho rằng, đây là mục tiêu cao, yêu cầu quyết định cao, nỗ lực lớn, thực hiện liệt kê, mạnh mẽ của các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân. Move number sẽ giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất.

Nghệ An có 82 tác giả xã hội ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển còn chưa tương xứng với chức năng, nhân nguyên không phải do khu vực này không phát triển mà làm các khu vực khác phát triển nhanh hơn và nguy cơ khoảng cách ngày càng tăng. Để tạo điều kiện cho khu vực này phát triển, thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương sôi nổi đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 20.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, hỗ trợ mạnh mẽ khởi động công nghệ mới, xây dựng hệ thống chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, xã hợp tác. Chuyển đổi số không ngừng, không nghỉ, tránh việc nói không đi đôi với làm, chọn công việc, tránh dàn trải và quan trọng là phải tạo ra kết quả thiết bị, hiệu quả. Move number is job, ask the general hand of all all people.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 6

Lãnh đạo các cơ sở, ban, ngành tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Other face, cần xây dựng quy hoạch tốt, có tầm nhìn xa, lâu dài, trong đầu tư có trọng tâm, điểm quan trọng; giám sát thực hiện, xuất phát từ thực tiễn, thực hiện công việc đo lường trong công cụ chuyển đổi. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin, nền tảng số máy chủ để chuyển đổi số, sử dụng thông tin có tính năng kết nối, liên thông, xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng chung một cách bao trùm, tổng thể, hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban chỉ đạo chuyển đổi một số quốc gia, các phương pháp hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong các nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, Chỉ thị về chuyển thay đổi số. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho các công ty hợp tác phát triển. Kế hoạch và tư vấn đầu tư Sửa đổi luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan pháp luật.

Nghệ An có 82 tác giả xã hội ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 7

Đại diện của các tác giả trên địa bàn tỉnh tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Gỡ bỏ khó khăn, vướng mắc cho khu vực này, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác tác xã; xây dựng mô hình và xây dựng, phát triển nền tảng nền tảng có thể sử dụng chung, miễn phí, nâng cao năng lực cho xã hội quản lý.

Với tư cách là các tổ chức kinh tế tự chủ, Thủ tướng cũng đề nghị các chủ sở hữu hợp tác thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển, không trông chờ vào Nhà nước. /.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *