PTT Phạm Bình Minh dự thảo luận chung cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng LHQ

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/9/1977. Từ đó, Việt Nam luôn là một tin cậy đối tác, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng để thực hiện các sứ mệnh của LHQ. Trong mới cuộc họp, hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển mạnh mẽ, chiều sâu và hiệu quả.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục định vị quan trọng của LHQ trong đường lối, chính sách đối ngoại và Nhà nước; theo đó, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ sở đa phương, đặc biệt là ASEAN, LHQ và các khổ chiến, cơ chế quan trọng có tầm chiến lược , phù hợp với nước yêu cầu, khả năng và điều kiện.

Thực hiện chủ trương đúng đắn đó, Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường hợp tác với LHQ; hệ thống độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở Hiến chương LHQ và cơ sở điều hành của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; năng lực phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn, điều hòa trong các vấn đề quốc tế trong điều kiện cho phép; tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, để cùng tìm kiếm giải pháp lâu dài để xử lý các công thức an ninh và phát triển trên thế giới. Chúng tôi chủ động, tích cực thực thi trọng trách tại các tổ chức, cơ quan LHQ mà Việt Nam trúng cử, đồng thời có kế hoạch, chuẩn bị cho ứng dụng quan trọng vị trí của LHQ.

Tình hình thế giới chuyển đổi nhanh chóng, phức tạp, bài hát xu thế lớn và nguyện vọng của các quốc gia, dân tộc vẫn luôn là tổ chức hòa bình, hợp tác mở rộng. Với phương châm hoạt động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục hoạt động hết sức mình đóng góp vào cố gắng đóng vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu, cùng phấn đấu vì vững bền hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội. /.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *