Quảng Ngãi: VAY chính sách góp phần giảm nghèo nhanh, vững chắc

Chú thích ảnh
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP. Ảnh: Phạm Cường / TTXVN

Tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết, Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ được triển khai tại tỉnh đã thực hiện vào cuộc sống và đạt được hiệu quả tích cực, được tạo ra trong lòng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, là công cụ, giải pháp có tính chất căn bản, lâu dài để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tiếp tục triển khai hiện các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo công việc, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và đang triển khai thực hiện cho vay 23 chương trình tín dụng, với doanh số cho vay trên 12,4 tỷ đồng, giúp đỡ trên 680 lượt hộ nghèo và chính sách đối tượng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ưu tiên.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Cường / TTXVN

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng nợ các chính sách tín dụng chương trình trên địa bàn tỉnh đạt 4,377 tỷ đồng, tăng 4,229 tỷ đồng, gấp 29,5 lần so với thời điểm nhận bàn giao năm 2002 với gần 98 Debitleft, with on 127,5 vay account.

Nguồn vốn tín dụng cũng được tạo ra để làm việc cho gần 43 nghìn công việc lao động trong và ngoài nước; trên 218 lượt hộ nghèo, gần 77 lượt hộ nghèo và 22 lượt hộ nghèo mới thoát nghèo vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; gần 164 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Source source has been being built 183 of the country clean andguard non environment window. xây dựng 2,4 căn hộ ở phòng tránh lũ hộ nghèo, gần 15 căn hộ cho hộ nghèo, 275 căn hộ ở xã hội…

Chính sách tín dụng góp phần giúp đỡ hơn 185 tỷ lệ vượt trần, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từng giai đoạn đều đạt và tiêu đề, cụ thể: giai đoạn 2002-2005, tỷ lệ hộ nghèo quân mỗi năm giảm 3,28%; giai đoạn 2006-2010, giảm 3,3% / năm; giai đoạn 2011-2015, giảm 3,09% và giai đoạn 2016 – 2020, giảm 1,82% / năm, năm 2021 giảm 4,18%.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn hoàn thành chính sách xã hội tín dụng chương trình được Đảng, Chính phủ, ngành và địa phương giao tiếp; Đảm bảo 100% hộ nghèo và thụ hưởng tín hiệu đối tượng theo quy định; tiếp tục cố gắng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tín hiệu chất lượng; phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% trên nợ tổng. Đồng thời, phối hợp, lồng ghép hiệu quả hoạt động hiệu quả với chính sách hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Cường / TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua có những người đóng góp hiệu quả và thiết bị thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Nghị định 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị cấp ủy, tổ chức, quyền chính các cấp tiếp theo liên tục tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT / TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín hiệu chính sách xã hội và Kết luận 06-KL / TW của Ban Bí thư về tiếp liên tục thực hiện chỉ thị số 40-CT / TW, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hội nghị chính sách.

Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh, huyện bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn để cấp phép qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay chính sách đối tượng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành tiêu trung ương và tỉnh giao.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Cường / TTXVN

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các cấp, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội hội nghị và các tổ chức chính – xã hội nhận ủy quyền tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng xã hội chính sách, bảo đảm nguồn vốn tín dụng. kịp thời nắm bắt, gỡ bỏ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến ​​nghị của cơ sở và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cần hỗ trợ mạnh mẽ chuyển đổi số để phát triển ngân hàng dịch vụ sản phẩm, mang lại nhiều tiện ích cho người nghèo và chính sách đối tượng, thực hiện hiện hiệu quả phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

This is it, UBND tỉnh Quảng Ngãi was give by khen for 20 file and 30 fish people; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng giấy khen cho 32 tập thể và 92 cá nhân đã thành công xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chính sách đối với người nghèo và các chính sách khác nhau.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội và Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà với số tiền 1 Tỷ đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *