Mức giá dịch vụ sử dụng hạ tầng và tiện ích cộng Khu Công nghệ cao TPHCM

Khu Công nghệ cao TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giá dịch vụ sử dụng hạ tầng và tiện ích cộng Khu Công nghệ cao TPHCM năm 2022.

Theo đó, ứng dụng đối tượng là tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất – cho thuê đất trong Khu Công nghệ cao TPHCM; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP; các cơ quan, tổ chức, khác nhân có liên quan.

Về mức giá dịch vụ sử dụng hạ tầng và tiện ích cộng Khu Công nghệ cao TPHCM năm 2022 như sau: Mức thu 11.009 đồng / m2 / năm (chưa bao gồm VAT) đối với từng nhà đầu tư được nhà nước giao đất – cho thuê đất trong Khu Công nghệ cao TPHCM.

Áp dụng time từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM thực hiện thu, quản lý và sử dụng nguồn thu giá dịch vụ theo đúng mục tiêu và đúng quy định.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *