Shibarium Codes cuối cùng cũng được công khai trên GitHub

Bản cập nhật mới nhất cho thấy “một số mã” của mạng lớp 2 Shibarium đang được phát trực tuyến để xem công khai trên GitHub.

Twitter user ‘ GingFreecs ‘ has only ra that group thống nhất đã bỏ một số mã của Shibarium trên GitHub để mọi người xem.

– Quảng cáo –

“Shibarium đang được nhóm Codegnosis từ UnificationUND phát triển một cách chăm chỉ. Gần đây, đội đã công khai một số đoạn mã, thực lòng tôi rất muốn xem khi hoàn thiện họ sẽ hoạt động như thế nào!” anh ấy đã tweet.

Tuy nhiên, ngày phát hành dự kiến ​​cho cuộc thử nghiệm mạng beta cuaủ Shibarium vẫn chưa được thống nhất xFund tiết lộ.

Ngày ra mắt công thức chính của mạng Shibarium hiện vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Truy cập vào đây để xem mã Shibarium được công khai trên trang web GitHub.

Ngoài ra, mã của Shibarium Bridge đã được các nhà phát triển Cộng đồng Shiba Inu công khai vào Chủ nhật. Vào liên kết này để tìm hiểu rõ hơn về những điều đã được công khai.

Theo các bản cập nhật mới nhất, bản phát hành mạng thử nghiệm beta của Shibarium có thể sớm ra mắt hơn dự kiến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ thông báo về ngày ra mắt chính thức của nó.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *