SWIFT and Chainlink công bố quan hệ đối tác

– Quảng cáo –

Hệ thống liên kết ngân hàng thông điệp SWIFT đã hợp tác với nhà cung cấp tiền điện tử Chainlink để sử dụng tương tác chuỗi (CCIP), Sergey Nazarov, người đồng sáng lập Chainlink đã công bố tại hội nghị SmartCon 2022 into thứ tư.

CCIP sẽ cho phép giao tiếp và chuyển mã thông báo giữa các tổ chức và giúp thúc đẩy nhanh việc áp dụng blockchain trên thị trường vốn, Nazarov said.

– Quảng cáo –

11.000 ngân hàng hơn và tài chính tổ chức được kết nối với SWIFT mạng .

Theo Jonathan Ehrenfeld Solé, Giám đốc Chiến lược tại SWIFT, hai tổ chức trước đây làm việc cùng nhau để tìm hiểu về công việc phát hành và mua lại trái phiếu.

SWIFT write get trung bình 44,8 triệu tin nhắn tài chính mỗi ngày tính đến tháng 8 năm 2022.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *