Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Dự đại hội có: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại biểu đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nhiệm vụ vừa qua, Bộ phận, Hội viên Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thực hiện thành công các nhiệm vụ duy nhất ; làm tốt công việc tư tưởng, xây dựng cho 100% hội viên có bản lĩnh vững vàng, kiên định; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh chống lại các điểm sai trái, “tự diễn biến”, “tự động hóa”; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, mạnh mẽ.

Các đồng chí hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng, trách nhiệm, cấp xã nhiều nghiên cứu, đề tài khoa học có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế-hội nghị cho cơ quan và đất nước . Các cấp tích cực thay đổi nội dung mới, định dạng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động, gắn kết công việc xây dựng kết hợp với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các cơ quan vận hành, đơn vị. ..

Trọng trách kỳ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện đã ban hành quyết định thành lập mới hai chi hội với 17 hội viên; hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt hội cho 16 hội viên. Định kỳ hàng năm đều tổ chức bình xét, khen thưởng cho các chi hội, hội viên có thành tích nổi bật trong hoạt động của hội.

Trọng nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định mục tiêu 100% hội viên được học tập, quán cà phê của các cấp ủy quyền; 100% hội viên gương mẫu đi đôi với làm, xây dựng cơ quan và hội nghị trong sạch, vững chắc; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm kỷ luật.

Hội sẽ tiếp tục thay đổi mới nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động nếp nhăn; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng Ban chấp hành hội, làm tốt công việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết hợp tải, phát triển hội viên …

Phát biểu tại đại hội, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh xin chúc mừng những thành tựu mà Hội Cựu chiến binh Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục coi trọng công việc chính trị giáo dục, tư tưởng, đổi mới và mở rộng hoạt động sinh hoạt hình thức; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban chấp hành hội nghị có những giải pháp cụ thể, thiết bị thực hiện để hội viên phát huy tốt chất lượng của Bộ đội Cụ Hồ trong công việc quản lý, Nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tích chung của viện, góp phần xây dựng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Sau gần 3 giờ làm việc tiêu chuẩn, đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nam.

Cũng nên thôi, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra mắt cuốn kỷ yếu “Dấu chân người lính trên mặt trận khoa học và công nghệ”, hãy ghi lại những kỷ niệm sâu sắc, những dấu ấn , hoạt động của hội; ghi nhận những đóng góp sức mạnh, trí tuệ của bộ quản lý thế giới, hội viên cho sự xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Viện nói riêng. Cuốn kỷ yếu sẽ là tư liệu quý cho giáo dục, khuyến khích các nhà khoa học trẻ noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu, hiến hiến cho đất nước.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *