Tăng cường công nghệ ứng dụng trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT | Education

Ngày 13-9, tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với công tác khảo sát và kiểm định chất lượng giáo dục, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, trong năm học này, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ xây dựng và triển khai phương pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Trong đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữ ổn định về cách thức tổ chức so với năm 2022, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi, thực hiện điều khiển thông tin chế độ , report to secure the information information connection, fine.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện nay các cơ sở giáo dục đang được chuẩn bị về hiệu trưởng thông tin dữ liệu, giáo viên, học sinh và điều kiện về nguồn lực để tham gia khảo sát các chương trình đánh giá quốc gia và quốc tế, đồng thời có ứng phó với tác động của bệnh dịch trong quá trình triển khai dạy học. Dự kiến, vào tháng 12-2022 và tháng 4-2023, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM thực hiện tổng hợp, học liệu thập phân sinh ra các lớp cuối cấp (lớp 5, 9 và 12) để chuẩn bị cho công việc tuyển sinh đầu năm học 2023-2024.

THANH THU

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *