There are a game “hà hơi tiếp sức”

Cụ thể ngày 1-10-2022, RFA liên tục tải 3 bài viết theo kiểu phỏng vấn sư Vàng Chí Minh, người Mông sống cảm ơn tại Hoa Kỳ. Trong bài phỏng vấn, RFA đã suy tôn Chí Minh như một anh hùng giải phóng dân tộc, người có gần 30 năm đấu tranh cho quyền sống và quyền tự do tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin lành ở Việt Nam . Được sự hà hơi tiếp sức đó, Vàng Chí Minh đã ra sức chỉ Nhà nước Việt Nam thẳng tay đàn áp tà đạo và Bà Cô Dợ, trong khi 2 đạo diễn lại những thay đổi lớn về tinh thần cộng đồng đồng người Mông (?!). Theo Vàng Chí Minh, 2 tà đạo trên đã giúp người Mông xóa những hủ tục, giúp đồng thực hiện tiết kiệm và đời sống khá lên. Trong khó khăn điều kiện phải tập trung nghe truyền dẫn qua radio, không có hướng dẫn nhưng vẫn có quyền áp dụng thẳng tay.

Nhưng sự thật về 2 tà đạo này có như Vàng Chí Minh ở hải ngoại xuyên không? Bản chất của tà đạo nằm trong tên gọi của nó, đó chính là đạo cụ nội dung để mê hoặc lòng người. Do đó, tà đạo là các hoạt động tôn giáo không được sử dụng luật Việt Nam công nhận và cho phép hoạt động. Chúng tôi tổ chức hoạt động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, hệ thống tôn giáo, vi phạm đạo đức ứng xử, các quy định của pháp luật và gây mất ổn định quan trọng với tình hình an ninh chính trị, sự phát triển của xã hội. Đạo cụ Sùa và Bà Cô Dợ mà các đối tượng đang tham gia hoạt động được xác định là tà đạo, bị cấm nhà nước. Với âm thanh không bỏ mục tiêu chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, dù các đối tượng cầm đầu đều được xử lý nhưng một số đối tượng chống đối ở nước ngoài vẫn không ngừng sử dụng tự do tín hiệu, tôn giáo, thậm chí là xuyên suốt khó kinh thánh để lôi kéo, dụ dỗ đồng bào mông còn nhiều khó khăn về kinh tế, cả tin nghe theo 2 tà đạo Ma thuật và Bà Cô Dợ. Thực chất 2 tà đạo này chính là hình thức biến tướng của đạo Tin lành với bản chất mê tín, hoang đường, xuyên kinh thánh. Chúng tôi lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia vào hoạt động thiết lập nhà nước Mông. Hình thức tuyên truyền chủ yếu các đối tượng này thường được sử dụng là sử dụng internet và mạng xã hội.

Cùng với sự trợ giúp của các tổ chức phản ứng lưu động ở bên ngoài, các thế lực thù địch luôn tìm cách thâm nhập vào khu vực biên giới Việt Nam, có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống để truyền thông , lôi kéo họ tham gia các tà đạo nhằm gây bất ổn về an ninh chính trị. Bản chất là lợi ích tôn giáo để tập hợp lực, lợi dụng sự cố, chân chất của đồng bào mông, xúi giục chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, âm thanh chia tách khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngay sau khi phát hiện tà đạo Giê-rê-mi và Bà Cô Dợ nhập, gây ảnh hưởng vùng đồng bào Mông trên địa bàn, công an các tỉnh vùng núi phía Bắc nhanh chóng tổ chức kiểm tra số lượng người theo dõi, đánh giá tin tưởng, mức độ ảnh hưởng của quần áo nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động gỡ bỏ, trao đổi thông tin và đề nghị các hội, nhóm Tin lành hệ thống đang hoạt động trên địa bàn tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo, tham gia đấu tranh, lên án, tẩy chay tà đạo, họ vận chuyển, tín đồ không tin theo sự lôi kéo của kẻ xấu. Mặt khác, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động gỡ bỏ, tranh thủ phát huy vai trò của người có uy tín, chức năng, chức năng trong tôn giáo để tham gia truyền thông, vận chuyển động những người trót nghe, tin theo tự nguyện từ bỏ.

Tháng 3-2020, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xử lý công khai 14 vì có các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước thực hiện tại huyện Mường Nhé. Kết thúc phiên bản, 2 bị cáo Sùng A Sính, Lầu A Lềnh với vai trò chủ quản, cầm đầu, là người khởi xướng việc thiết lập nhà nước Mông và trực tiếp chỉnh sửa tổ chức hình dạng, điều chỉnh, cương lĩnh phải chịu thân mức chung. Các mức từ 24 tháng đến 20 năm lần lượt dành cho 12 bị cáo lại. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ còn ngoan cố, cố tình và đi theo 2 tà đạo trên. Bài hát song song với điều khiển công tác, bóc tách, lực lượng công an và quyền chính của các phương tiện được củng cố và cố định hệ thống chính trị, mạnh mẽ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và trên không gian mạng những người làm việc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vạch trần bản chất tín hiệu, phản hồi của các tà đạo để nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 162/2017 / NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ về “quy định chi tiết một số điều hành và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”, trong thời gian qua, nhu cầu chính đáng của bà con giáo dân được thực hiện theo thủ tục. Các nâng cấp, các bước đăng ký hoạt động đều đặn hàng ngày, dân chủ và tạo ra đồng thuận cao trong cộng đồng giáo dục. Việc sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, hòa bình bảo vệ, tự do, bình đẳng đều được các điểm, nhóm đạo sau khi đăng ký hoạt động hướng dẫn người dân. Ngoài ra, các điểm, nhóm chỉ đạo có thể để người dân quyết định không nghe theo kẻ xấu truyền bá tư tưởng giáo dục sai trái, không đúng với kinh thánh và phạm vi luật Nhà nước Việt Nam.

Sự việc hơi tiếp sức của các thế lực thù địch nước ngoài cùng sự chống phá của những người có tư tưởng giáo dục ly khai, tôn giáo trong nước vô hình trung cho đồng bào Mông tin tưởng hành vi đó là theo tiếng gọi của Chúa. Đồng bào vốn hậu viện nhưng một bộ phận nhẹ cả tin, dễ dàng bị các đối tượng xấu mua nhẹ, kích hoạt, xúi giục tham gia tụ tập, gây rối, phá hoại, mất ổn định an ninh chính trị, Tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Có một tế bào thực hiện là các đối tượng chống trong nước và các tổ chức phản hồi ở nước ngoài không hề từ bỏ ý định chống Đảng, Nhà nước. Người dân xin cảnh giác, chủ động, tích cực đấu tranh, lật tẩy những đạo đồ đội lốt tôn giáo trước ánh sáng công việc và pháp luật. Đó cũng là quyết tâm tiến tới xóa bỏ tà đạo trong đời sống nhân dân.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *