Thủ tướng khảo sát các dự án, điểm trọng điểm tại Yên Bái – baotintuc.vn