Tiền điện tử nền tảng Freeway tạm dừng các dịch vụ với ‘chưa từng có biến động’

– Quảng cáo –

Tiền điện tử nền tảng Freeway đã tạm dừng các giao dịch và liên quan dịch vụ đến sản phẩm “Supercharger” cho đến khi có mới thông báo.

Tiền điện tử nền tảng Freeway đã tạm dừng một số dịch vụ của mình, với lý do “Chưa từng biến thiên” on the truong ngoại hối và tiền điện tử trong “Near time here”.

– Quảng cáo –

Trong một bài đăng vào ngày 23 tháng 10, nền tảng này đã thông báo rằng họ đang ngừng mua, đặt cọc và sẽ “Không mua Supercharger mô phỏng cho đến khi chiến lược mới của chúng tôi, tôi đã thực hiện được.”

Theo trang web Freeway, sản phẩm “Bộ tăng áp” of they could be cung cấp phần thưởng lợi nhuận hàng năm up to 43%.

Là một nền tảng tập trung, Freeway tự quảng cáo là kết hợp những thứ tốt nhất của tài chính truyền thông với những thứ tốt nhất của tài chính phi tập trung (DeFi).

Freeway is not supply. “Sản xuất cơ sở hóa đa dạng” and “Xúc động tiếp quản lý với các trường biến đổi trong tương lai.”

Tin tức về việc tạm dừng một số dịch vụ đã làm token Freeway (FWT) giảm hơn 75% trong 24 giờ qua.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *