Ứng dụng Blockchain nghệ thuật trong quân đội

Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, nhà khoa học trong và bên ngoài quân đội.

Theo ban tổ chức, Hội thảo khoa học “Tiềm năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng” đã được nhận gần 40 bài tham luận khoa học được chuẩn bị thành công phu, thiết lập luận điểm của các cơ quan đơn vị trong và bên ngoài quân đội gửi về tham dự, nghiên cứu tập trung, thảo luận về hai vấn đề chính: Blockchain công nghệ là gì và khả năng ứng dụng này trong lĩnh vực quân sự quốc phòng như thế nào?

Trên cơ sở các vấn đề đó, các đại biểu tham luận, đề xuất một số khả năng, định hướng ứng dụng công nghệ Blockchain trong các lĩnh vực cụ thể như: Quản lý hồ sơ thông tin quân nhân; quản lý vũ khí vòng đời, trang bị; ứng dụng trong hệ thống điều khiển các thiết bị bay không người lái; ứng dụng trong hồ sơ quản lý sức khỏe quân nhân; application in an ninh, an toàn, chỉ huy, tham mưu tác chiến; ứng dụng trong công việc xây dựng quy trình quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu… và một số công cụ định hướng có thể khác.

Phát biểu hội thảo, Thiếu tướng Tống Viết Trung nhấn mạnh: Blockchain công nghệ trở thành xu hướng nghiên cứu cho các chức năng ứng dụng của rất nhiều ngành bởi các điểm có toàn bộ dữ liệu quản trị khả năng, minh bạch và có độ tin cậy cao. This dữ liệu khả năng quản trị được xem là trọng lượng yếu tố trong Nghiên cứu điểm và triển khai mô hình phủ chính điện tử tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người tìm kiếm đặc biệt chỉ ra một trò chơi có ý nghĩa quan trọng của công nghệ này trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng vì vậy ứng dụng của công nghệ Blockchain đã trở thành mục tiêu chung của quân đội nước trên thế giới.

Đồng chí Tống Viết Trung đề nghị các báo cáo viên tập trung giải quyết các vấn đề khoa học, đưa ra các định nghĩa chính xác về Blockchain và hướng dẫn , điều hành và quản lý trong đội quân. Từ đó, tạo tiền đề cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục có những công cụ nghiên cứu, chi tiết hơn về hướng ứng dụng Blockchain trong hoạt động quân sự quốc phòng, làm tốt công việc tham gia cho thủ trưởng Bộ Quốc gia phòng về việc đưa công nghệ Blockchain vào ứng dụng, tiến tới làm chủ công nghệ, tư vấn về các mô hình, nền tảng phù hợp Blockchain trong các hoạt động đặc thù của quân đội.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *