Ứng dụng công nghệ Hotline nhằm phục vụ sự hài lòng cho khách hàng

Công ty Điện lực Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ Hotline trong sửa chữa điện nhằm phục vụ hài lòng khách hàng

Các nhân công đang làm việc trên lưới

Với bàn quản lý trải rộng trên toàn tỉnh, đồng thời có nhiều phụ tải tập trung, điểm quan trọng, vì vậy công ty xây dựng đầu tư, cải tạo sửa chữa, phát triển các năm tải phụ đối với PC Bắc Giang là rất lớn. Do đó, nếu toàn bộ công ty được thực hiện sửa chữa điện theo hệ thống truyền thông phương pháp là phải cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng, đấu nối các công trình mới sẽ gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Trong khi đó, với sự ưu tiên của điểm nổi bật của công nghệ sửa chữa điện là không mất điện phụ tải, các hộ dân, cơ quan vẫn có thể tiến hành sinh hoạt, sản xuất bình thường trong thời gian hoạt động trên lưới điện.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đang được cấp điện qua 01 biến áp chuyên dụng. Trước đây, để thực hiện công việc sửa chữa thay thế, Công ty phải đăng ký lịch cắt điện sửa chữa, ngừng công việc kinh doanh vì mất điện và các khách hàng khác cùng một đường dây cũng bị ảnh hưởng. Nhưng từ khi có sửa chữa dịch vụ qua đường dây nóng của PC Bắc Giang thì vấn đề không còn nữa.

http://congnghieptieudung.vn/Content/images/tin%20t%E1%BB%A9c/Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20-%20doanh%20nh%C3%A2n/A2(671).jpg

Đội ngũ Hotline đang làm chuẩn tác giả

Cụ thể, ngày 22/9/2022, theo đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Đội sửa chữa điện Hotline thực hiện công việc thay thế 04 kết quả sứ đỡ lèo, 03 string sứ néo nhánh số 26, tại cột đường dây 482 – Trạm biến áp 110kV Đình Trám. Trong quá trình sửa chữa, nguồn điện vẫn được bảo đảm liên tục cho khách hàng. Thông qua thực hiện, đường dây nóng áp dụng công nghệ và đang mang lại hiệu quả rõ ràng như: Không gian cắt điện; The failed only; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện góp phần hoàn thành tốt các sản phẩm xuất khẩu chỉ – kinh doanh của đơn vị, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của khách hàng.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, PC Bắc Giang đã thực hiện được 350 lần tác nghiệp. Trong đó, có gần 100 công việc sửa chữa, đấu nối đường dây nóng cho các công việc riêng của khách hàng, qua đó làm lợi nhuận cho khách hàng và công ty.

Áp dụng công nghệ sửa chữa Hotline và đang mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố trên lưới điện, giảm tốt thất điện, góp phần tăng cường lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp, mang đến sự hài lòng cho khách hàng về các dịch vụ của PC Bắc Giang cung mũ lưỡi trai.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *