Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa

PV GAS xác định công ty xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp – thương hiệu PV GAS phải phù hợp với VHDN Petrovietnam và tin tưởng sức mạnh tổng hòa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tạo nên những thành công mới, tiếp theo liên tục phát triển sự nghiệp bằng các phương thức mới, tiến bộ, gắn bó chặt chẽ với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, định dạng thương hiệu của từng đơn vị trong đại gia đình Petrovietnam.


Phát huy nền tảng văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp, chi phối hoạt động của mọi thành viên và tạo nên bản sắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Tác dụng to lớn của VHDN tạo nên phong cách riêng, giúp phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; đồng thời nâng cấp vị trí của doanh nghiệp, tạo nên một tập đoàn – sáng tạo – năng lực có sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ và hấp dẫn lực lượng lao động tiên tiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng đó, VHDN được chú trọng triển khai trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Khởi điểm là Kế hoạch số 5799 / KH-DKVN về việc triển khai tái tạo văn bản hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn. This thực sự là kim chỉ nam đúng thời điểm, đúng định hướng, đi trước cả nhiều người định hướng trong xã hội tại Việt Nam về thiết bị nhất định phải xây dựng VHDN.

Từ những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao và thực hiện công việc của văn phòng hóa Petrovietnam, quá trình định hình và phát triển VHDN của từng đơn vị trong Tập đoàn có sự biến động, khơi dậy niềm tự hào về hệ thống, create nên sắc nét của Văn hóa Dầu khí, mà người lao động phải trân trọng, bảo quản và phát triển với phương thức hoạt động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, phần tiêu chuẩn thương hiệu, vị trí of a Tập đoàn kinh tế đầu tàu mạnh, phong cách đầu tiên trong nền kinh tế quốc tế.

Tuân thủ, triển khai và phát huy những định hướng trong suốt từ khi triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tái tạo xây dựng những VHDN giá trị để tiếp tục phát huy hệ thống của “ Người đi tìm lửa ”, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần“ Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động ”, tranh thủ công, vượt khó, thử thách, chủ động, sáng tạo, lao động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, PV GAS đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện VHDN PVGAS mang tính chất bao trùm lấy người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, khách hàng, đối tác trung tâm trong quá trình phát triển.


Hiệu quả của VHDN tái tạo tại PV GAS

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, PV GAS đã có nhiều lần xây dựng, thay đổi, quảng bá nhận diện thương hiệu, xây dựng và lan tỏa VHDN nền tảng. Vào năm 2018, new hiệu ứng nhận diện của PV GAS đã được giới thiệu, mang tinh thần của Tập đoàn và “Những người đi tìm lửa” nhưng vẫn giữ những nét độc đáo của đơn vị.

PV GAS xác định, quá trình triển khai VHDN tại PV GAS nhằm mục đích: Truyền tải để CBCNV nhìn thấu đáo, đơn vị sứ mệnh và hoạt động SXKD của vị trí; Gắn kết các thành viên trong “Mái nhà chung” PV GAS, các điểm và hành động thống nhất; Tạo động lực làm việc trong nội bộ, tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường. VHDN song hành với nhiệm vụ SXKD và định hướng chiến lược phát triển thành một trong những ngành công nghiệp đầu tiên trong nền kinh tế, từng bước ra thị trường quốc tế, xếp hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong sức mạnh thương hiệu của châu Á. PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện cho trẻ trung và toàn bộ năng lực của công ty khí Việt Nam.

Ngay từ đầu ngày, với sự chỉ đạo, sát sao của Đảng ủy PV GAS, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức chính của xã hội, các đơn vị trực thuộc và thành viên cùng toàn thể người lao động PV GAS đồng tâm hiệp lực và thể hiện quyết tâm cao độ để triển khai VHDN.

Tiêu biểu, PV GAS đã xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện VHDN; VHDN đưa nội dung thực hiện vào tập tin lao động thỏa mãn; ban hành tay một số Quy định xử lý của Người lao động PV GAS; Hoàn thiện, áp dụng thực hiện các chế độ, quy trình, quy định, giải pháp trong PV GAS, làm căn cứ xây dựng văn bản hóa thi công, tính tuân thủ và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu và sử dụng hệ thống nhất, đúng quy định thông qua hệ thống cơ sở vật chất, ấn phẩm, sản phẩm … trả lời công việc, hoạt động đều mang dấu ấn văn hóa; Nguồn bố trí, nâng cao chất lượng đội ngũ TT & VHDN;… Việc xác định các văn bản hóa giá trị của đơn vị tạo ra, chuẩn mực cho CBCNV, NLĐ thực hiện: thực hiện chương trình 5S, thay đổi hình ảnh mới, không gian làm việc work, create a special letter of từng bộ phận tại đơn vị.

Bên cạnh đó, PV GAS chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng VHDN, thông tin: hoạt động teambuilding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và CBCNV, các cuộc họp thi, các giao dịch hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ … nhằm tăng cường sự liên kết của CBCNV; Tăng cường tác động an sinh xã hội gắn kết với sự bảo đảm an ninh, an toàn công trình và hình ảnh PV GAS đưa ra càng ngày càng gần và thân thiện với cộng đồng; tôn vinh thương hiệu bằng những thiết bị hành động và phù hợp…

Với các hoạt động tái tạo, VHDN đồng hành tạo nên những thành quả của PV GAS, làm tăng sức mạnh chiến đấu trước đại dịch Covid-19, tác giả phong cách hoạt động tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm… góp phần tăng năng suất lao động và bảo đảm chất lượng sản phẩm – dịch vụ; đưa cho PV GAS giữ vững vị trí hàng đầu về việc tạo ra kiến ​​trúc trong những năm qua.

Triển khai và truyền thông tích cực 3 nhóm giải pháp cốt lõi, có sự phá vỡ tính toán của PV GAS, đó là: con người / công tác quản lý, thị trường và cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn bộ Hệ thống nhất quán về tư tưởng và hành động, phong cách tiên quyết thực hiện các tiêu chuẩn hóa PV GAS trong các chương trình hành động, các mục tiêu có thể trong công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Hiệu quả VHDN PV GAS cũng được thể hiện rõ nét qua tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Ban / đơn vị, giữa CBCNV với nhau được nâng lên rõ ràng và liên kết chặt chẽ. Hệ thống giám sát đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và nhân viên ngày càng gần, thân thiện hơn. Hoạt động của PV GAS đi vào nền da, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ứng dụng – công nghệ thông tin trong công việc xử lý đã được quan tâm, triển khai quyết định. Tiết kiệm thực hiện, chống lãng phí của CBCNV tiếp tục duy trì ở mức cao. Phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

Các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, ASXH đã được tổ chức liên kết với các mực chuẩn, giá trị văn hóa PV GAS. PV GAS tự hào trở thành một mẫu về VHDN được tổ chức đánh giá công nhận độc quyền. Hàng năm, cùng với kết quả SXKD ấn tượng, quá trình tôn vinh VHDN cũng được tạo nên sức mạnh để PV GAS liên kết vào các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam; trở thành một trong những thương hiệu phát triển, có uy tín nhất trên thị trường. Gần đây nhất, PV GAS vinh dự đứng trong danh sách 9 công ty hàng đầu, 10 năm liên tiếp được tạp chí Forbes vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022” và Top 5 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất.

Hiệu quả của quá trình tái tạo văn bản Petrovietnam, việc triển khai mạnh mẽ văn hóa PV GAS đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CBCNV Toàn tập đoàn nói chung và PV GAS nói riêng; con người tại PV GAS có kích hoạt xung đột, sáng tạo và thay đổi mới; lỗi nghĩ, làm việc, xử lý trách nhiệm; đội ngũ CBCNV PV GAS hăng hái nói, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong chuyên nghiệp, đoàn kết trong tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh đẹp và uy tín của PV GAS trong xã hội, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV GAS trong nước và quốc tế.


HỒ CẦM

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *