Warner Music Group tiếp tục mở rộng Web3, đăng tuyển mới Metaverse vị trí

– Quảng cáo –

Công ty muốn tuyển một người tại New York đầu tiên chiến lược metaverse, bao gồm “Trải nghiệm giải trí âm nhạc trong metaverse và chơi game.”

Cụ thể, WMG nói rằng metaverse dự án sẽ tập trung vào “Trải nghiệm nhập vai và tích hợp nội dung chiến lược.”

Ứng dụng cử nhân viên tưởng tượng phải là người có kinh nghiệm làm việc tại nhà phát triển trò chơi, studio hoặc nền tảng nền tảng metaverse, cũng có sự hiểu biết sâu sắc về nội dung cấp phép và tiền cảnh báo toàn cầu.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *