Ban Thường trực Khu vực tổ chức quốc gia Việt Nam thành phố giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về môi trường bảo vệ và ứng dụng biến đổi khí hậu tại Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng

Chiều 21/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát thực thi chính sách, pháp luật về môi trường bảo vệ và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công ty Xăng dầu khu vực III, Petrolimex Hải Phòng.

Đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Đoàn giám sát kiểm tra tại Tổng kho xăng dầu Thượng Lý.

Đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực III, Petrolimex Hải Phòng báo cáo tại cuộc giám sát.

In giám sát, đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực III, Petrolimex Hải Phòng cho biết: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động số 24-CTr / TU của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ / TW và Nghị quyết số 35 / NQ-CP và Quyết định số 65 / QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển của thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Công ty Xăng dầu khu vực III, Petrolimex Hải Phòng tổ chức đào tạo cho 370 Cán bộ, công nhân viên học vụ bảo vệ môi trường. Thường xuyên lãnh đạo bầu cử, quản lý môi trường bảo vệ chuyên trách tham gia các lớp huấn luyện phổ biến pháp luật, giải pháp kỹ thuật trong môi trường bảo vệ công ty. Tổ chức trồng cây xanh tại Tổng kho và các công ty dầu khí góp phần giảm thiểu các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Build, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm các tuyến đường. Tất cả dầu nhớt của công ty đều được thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá môi trường tác động, Kế hoạch bảo vệ mội trường, cam kết môi trường bảo vệ. Công ty đầu tư xây dựng nhà kho lưu trữ chất độc hại theo mật mã và thực hiện thu gom, xử lý theo quy định. Hàng năm, Công ty hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, Công ty tiến hành kiểm tra 3 đợt kiểm tra môi trường bảo vệ tại Tổng kho và 06 đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng Công ty và Tổng kho xăng dầu Thượng Lý…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và năm 2023:

Thực hiện điều lệ môi trường Luật Bảo vệ, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn môi trường Luật Bảo vệ. Tích cực tham gia các môi trường bảo vệ do Nhà nước, Tập đoàn và thành phố phát động. Thực hiện tốt công việc bảo vệ sinh công và quan trắc môi trường kỳ. Tăng cường trồng cây xanh, phòng ứng phó với hiện tượng thủy triều, nước biển, bảo đảm thoát nước tốt, không để bạn ngập tràn tại các đơn vị. Đẩy mạnh khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trang, công nghệ; Nghiên cứu, triển khai ứng dụng tự động hóa trong quản lý, vận hành kho bể, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, môi trường bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao nhận thức và triển khai huấn luyện, huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hộ. Áp dụng các biện pháp công nghệ và quản lý để tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát thải; tăng cường kinh doanh thân thiện với môi trường.

Đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kết luận tại cuộc giám sát.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của Công ty và ý kiến ​​phát biểu các thành viên Đoàn công tác, đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao công ty bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Công ty Xăng dầu khu vực III, Petrolimex Hải Phòng trong thời gian qua. Môi trường bảo vệ tác động được lãnh đạo Công ty quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về môi trường bảo vệ. Công ty đầu tư trọng tâm cũng sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu, xử lý nước thải, chất thải nguy hại. Đặc biệt, Công ty nỗ lực tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, khoa học kỹ thuật trong môi trường bảo vệ tác nghiệp. Xây dựng kế hoạch, phương pháp ứng phó với sự cố tràn dầu, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, đồng đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về môi trường bảo vệ; rà soát kiểm soát những hạn chế, tồn tại, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị ứng phó với sự cố tràn dầu.Thực hiện các quy định về việc xử lý nước thải, bổ sung phương tiện bổ sung vào phòng chống cháy nổ. Áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong môi trường bảo vệ tác động. Đối với các kiến ​​nghị của Công ty, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm định xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải