Bình Phước cần thanh rà soát lại các quy hoạch

Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trưởng kinh tế tốc độ của Bình Phước đạt 9,01%.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Phước, 9 tháng đầu kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh và có tốc độ tăng trưởng khá. Trưởng kinh tế tăng tốc GRDP đạt 9,01%. Thực hiện ngân sách đạt 11.500 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán Bộ Tài chính. Xuất khẩu tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,6% so với kế hoạch năm. Đầu tư toàn xã hội đạt 22.700 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút 30 dự án đầu tư nước ngoài. Công ty đầu tư vốn ngân sách giải pháp 9 tháng đầu năm đạt 3,329 tỷ đồng, bằng 44,9%.

Công tác cải tiến cách điều hành chính, chuyển đổi số đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có 1.432 dịch vụ kết nối Công ty dịch vụ quốc gia, đứng đầu với cả nước; Xếp hạng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về số lượng người phục vụ, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ trực tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức 3, mức 4; chỉ đánh giá chuyển đổi số xếp hạng thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước

Thực hiện các quyết định của Quốc hội về phục hồi chính sách, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19, Bình Phước đã giải ngân cho người lao động 41,9 tỷ đồng; 2.184 khách hàng được giải ngân vốn vay theo ưu đãi của chương trình.

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, đặc biệt trong triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Khối thường vụ Quốc hội. Giám sát hoạt động được tăng cường trước, nội dung giám sát đã tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, có tác động tích cực đến hoạt động thiết lập và quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển triển khai kinh tế – xã hội và giữ gìn kỷ cương của đất nước.

Bình Phước cần chuẩn chủ động, được bắt sóng đầu tư mới

Thay mặt lãnh đạo, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân dân tộc tỉnh Bình Phước đạt được is in time through.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để có được thành quả này, Bình Phước đã thực hiện các bài tiêu chuẩn, thể hiện phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua Ban Thường vụ Tỉnh đã xây dựng và ban hành tới 60 kết luận, quyết định, chỉ thị, đề án trên tất cả các lĩnh vực quan trọng; note public rule plan; bắt đầu phân vùng liên kết hợp tác; chuẩn công việc là nguồn nhân lực qua định dạng tái cấu trúc trường cao đẳng, liên kết các trường đại học, mở hiệu ứng tại địa phương. Tất cả các kết quả này đều được thực hiện theo hệ thống của Đảng theo đúng tinh thần “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Tuy nhiên, cho rằng, con số 10.000 doanh nghiệp, trên 240 hợp tác xã trên địa bàn là ít, khi thu ngân sách đều phụ thuộc vào lực lượng này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bình Phước muốn chuyển lao động cấu trúc dịch, giải quyết công việc thì phải có doanh nghiệp.

“Bình Phước cần giải bài toán về quy hoạch, tập trung vào các chức năng, lợi thế và tiềm năng để liên kết cả động và tĩnh; đồng thời đặt trong tổng thể đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết 53 ngày 29/8 / 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và quốc gia bảo đảm, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm đến từ Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Time to is the new Nghị quyết của Bộ chính trị về vùng. Đây là cơ hội rất lớn để kiểm tra lại Bình Phước; giải trình, thuyết minh bổ sung với các chức năng, trong đó có sân bay Hớn Quản trở thành sân bay chuyên dụng. If not the basic time used will not be off on. Tỉnh Bình Phước cũng cần kiểm tra lại quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, chỗ nào làm công việc nghệ thuật cao, chỗ nào có công việc có thể sử dụng nhiều lao động, chỗ nào làm nông nghiệp công nghệ cao, chỗ nào dành cho các thiết bị về văn hóa cho y tế, giáo dục “- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Bình Phước cần tích cực, chuẩn chủ động được bắt sóng đầu tư mới vào tỉnh trong thời gian không xa; Standard is good all “Hạ tầng cứng” và “Hạ tầng mềm”, nhất là về công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Bình Phước khi phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất phải liên kết với việc phát triển các thiết bị văn hóa, y tế, giáo dục, tránh lặp lại những sai sót mà các địa phương đi trước phải mắc phải.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công việc xây dựng Đảng, xây dựng chính hệ thống; phòng, chống tham, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, Bình Phước cần khơi dậy khát vọng phát triển. Có tầm nhìn xa, khát vọng lớn sẽ có thành công hơn.

Với các đề xuất, kiến ​​nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến ​​nghị gửi các cơ quan liên quan Nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền .

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *