Bộ tư vấn KH&CN cho 10 công nghệ năng lượng trong thập kỷ tới

Định hướng nội dung Chương trình KC.05 giai đoạn 2021-2030

* Nội dung 1: Nghiên cứu công nghệ tiên tiến của ứng dụng trong việc thăm dò, khai thác, sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp.

* Nội dung 2: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác nguồn năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro và một số mới năng lượng định dạng.

* Nội dung 3: Nghiên cứu công nghệ tiên tiến ứng dụng trong hệ thống điện phát triển, hiện đại hóa; giải pháp nâng cao an ninh, an toàn, hệ thống tin cậy và chất lượng điện; công nghệ, tiên lượng lưu trữ thiết bị, thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam.

* Nội dung 4: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

* Nội dung 5: Nghiên cứu thiết kế, vận hành an toàn, hiệu quả lò phản ứng Kẹo mềm hạt nhân; công nghệ bức xạ, đồng phóng xạ và bức xạ thiết bị, ghi bức xạ xạ ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, tài nguyên, môi trường.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *