Bồi dưỡng kiến ​​thức về cơ sở dữ liệu thông tin

Tham dự có trên 100 đại biểu là các bộ quản lý, ban, ngành của tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện và TP Cà Mau; Management for the public server information., phường, thị trấn.Đại biểu tham dự huấn luyện.

Huấn luyện đào tạo trong 1 ngày. Các đại biểu sẽ được nghe PGS.TS Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và Truyền thông, cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu thực thi tại địa phương, vai trò, vị trí và tầm quan sát quan trọng của cơ sở thông tin trong điều kiện hiện tại; giới thiệu các yếu tố nội dung của Quyết định số 52 / QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; các loại yếu tố cấu hình của cơ sở thông tin và trao đổi về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập tin, bài trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên mạng Internet máy chủ công tác truyền thông về cơ sở thông tin vì thế.

Đây là những nội dung rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, thiết bị thực hiện giúp cho đội ngũ phụ trách công tác thông tin tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong từng cơ sở, đơn vị, địa phương mình ./.

Yến Ngọc

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *